Tervisekindlustus - sinu
kõige tähtsam vara

Tervisekindlustus pakub kiiret lahendust Sinu tervisemurele, tagades tõhusa kaitse.

Tervisekindlustuse kalkulaator

Tervisekindlustuse kalkulaator

30,000€

Miks sõlmida tervisekindlustus läbi besty

Säästa raha

Tervis on sinu kõige kallim vara - kaitse ja kindlusta see hästi!

Telli veebist

Sõlmi tervisekindlustus Sinule mugaval ajal ja kohas.

Üld & eriarstid

Pakume tervisekindlustust vastavalt individuaalsetele vajadustele.

Kuidas sõlmida kodukindlustust

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Erinevate tervisekindlustuse pakkujate kaalumine enne valikut võimaldab leida parima kaitse vastavalt vajadustele ja eelarvele, tagades optimaalse teenuse ja hinna suhte.

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Tervisekindlustuse poliisi täitmine läbi besty on kiire ja lihtne. Valige kindlustusandja, täitke veebipõhine taotlusvorm, valige sobiv kaitseulatus ning tehke ülekanne.

Lepingu sõlmimine

 Pärast heakskiitu on poliisidokumendid kättesaadavad e-maili teel ning kindlustuskaitse hakkab kehtima kokkulepitud kuupäeval.

tervisekindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks tervisekindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Lihtne võrdlus: Kiire ja kergesti kasutatav platvorm erinevate tervisekindlustuse pakkujate hindade ja tingimuste kiireks võrdlemiseks.

 2. Vajalik info: Üksikasjalikud andmed erinevate tervisekindlustuse andjate kohta, et teha teadlikke valikuid vastavalt sinu kodu kaitsevajadustele.

 3. Isikupärane kogemus: Tagab parima tervisekindlustuse valiku, võttes arvesse sinu individuaalseid tervisevajadusi.

Kõige levinumad küsimused tervisekindlustuse kohta

Tervisekindlustuse põhitingimused võivad varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisist, kuid mõned üldised tingimused hõlmavad järgmist:

 1. Poliisi kehtivus: Määratleb aja, millal kindlustuskaitse hakkab ja millal see lõpeb.

 2. Kaitseala: Määrab, millistes piirkondades või riikides kindlustuskaitse kehtib.

 3. Omavastutus: Summa, mille kindlustatu peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hüvitab kahju.

 4. Kaitseulatus: Kirjeldab, milliseid meditsiiniteenuseid ja kulutusi kindlustus katab, näiteks arsti visiidid, retseptiravimid, haiglaravi jne.

 5. Erisused ja välistused: Selgitab, milliseid tingimusi või olukordi kindlustus ei kata või millele see võib piiranguid seada.

 6. Premiumpäevad: Määratleb, millal ja kuidas tuleb kindlustusmakseid tasuda.

 7. Erisoodustused: Kirjeldab, milliseid soodustusi või boonusi võib kindlustatu saada, näiteks terviseedendusprogrammidest osalemisel.

 8. Hüvitamise kord: Selgitab, kuidas kindlustusandja hüvitab kulud, kas otse tervishoiuteenuse osutajale või kindlustatule tagantjärele.

 9. Lõpetamistingimused: Määratleb, millistel tingimustel võib kindlustuspoliis lõppeda ja millise etteteatamisajaga.

 10. Kindlustusandja õigused ja kohustused: Selgitab nii kindlustatu kui ka kindlustusandja õigusi ja vastutusi vastavalt poliisi tingimustele.

Oluline on alati hoolikalt lugeda ja mõista kindlustuspoliisi tingimusi ning küsida vajadusel täiendavat selgitust kindlustusandjalt.

Tervisekindlustuse poliis võib hõlmata erinevaid meditsiiniteenuseid, sõltuvalt kindlustusandjast ja valitud poliisist. Mõned tavalised meditsiiniteenused, mida poliisid võivad hõlmata, on järgmised:

 1. Arsti visiidid: Üldarsti ja eriarstide külastused.
 2. Haiglaravi: Haiglasse sattumise ja seal viibimise kulude kaitse.
 3. Retseptiravimid: Kindlustuskaitse ravimitele, mida arst määrab.
 4. Laboratoorsed uuringud: Vereanalüüsid, röntgenid ja muud diagnostilised protseduurid.
 5. Kirurgilised protseduurid: Operatsioonide ja kirurgiliste sekkumiste kulude kaitse.
 6. Füsioteraapia: Liikumis- ja taastusravi teenused.
 7. Ennetavad teenused: Vaktsineerimised ja tervisekontrollid.
 8. Hammaste ja silmade tervis: Hambaarsti ja silmaarsti visiidid ning protseduurid.
 9. Psühholoogiline abi: Vaimse tervise teenused, näiteks psühhoteraapia.
 10. Rahvusvaheline tervisekindlustus: Meditsiiniline kaitse reisimisel välismaal.

On oluline täpselt läbi lugeda kindlustuspoliis, et mõista, milliseid meditsiiniteenuseid see hõlmab, ja küsida vajadusel kindlustusandjalt täiendavat selgitust. Poliis võib sisaldada ka lisaklausleid ja erandeid, mistõttu on oluline olla kursis kõigi tingimustega.

Terviseajalugu võib oluliselt mõjutada tervisekindlustuse maksumust ja tingimusi. Kindlustusandjad hindavad terviseajalugu riskitegurina ning see võib mõjutada kindlustusmäärasid järgmiselt:

 1. Kõrgemad kindlustusmäärad: Kui teil on olnud tõsiseid haigusi, kroonilisi seisundeid või operatsioone, võib kindlustusandja pidada teid suuremaks riskiks ning seetõttu võib kindlustusmakse olla kõrgem.

 2. Väljajätmine või piirangud: Kindlustusandja võib otsustada konkreetseid seisundeid mitte katta või kehtestada piirangud nendega seotud kuludele.

 3. Ennetähtaegne väljajätmine: Mõned kindlustuspoliisid võivad teatud ajaperioodi jooksul välistada teatud seisunditele tekkinud kulud.

 4. Tervisekontrollid: Mõned kindlustusandjad võivad nõuda tervisekontrolli, et hinnata teie praegust tervislikku seisundit enne kindlustuse väljaandmist.

On oluline olla aus oma terviseajaloo osas, kui taotlete tervisekindlustust. Varjatud või moonutatud teabe esitamine võib viia poliisi tühistamiseni või nõude tagasilükkamiseni. Kindlustusandjaga suhtlemisel selgitage oma terviseolukorda ning konsulteerige spetsialistiga, et leida parim võimalik lahendus vastavalt teie vajadustele.

Omavastutus on summa, mille kindlustatu peab ise tasuma enne, kui kindlustusandja hakkab hüvitama kaetavaid kulusid. Omavastutusel on mitu olulist rolli tervisekindlustuses:

 1. Kulude jagamine: Omavastutus aitab jagada kulude vastutust kindlustatu ja kindlustusandja vahel. Kindlustatu vastutab esialgsete kulude eest omavastutuse summas.

 2. Riskide tasakaalustamine: Omavastutus aitab tasakaalustada riski kindlustusandja ja kindlustatu vahel. Kindlustusandja võtab enda kanda suurema osa kuludest pärast omavastutuse maksmist.

 3. Kulutõhusus: Omavastutus aitab hoida kindlustusmakseid taskukohastena, kuna kindlustusandja ei pea katma kõiki väiksemaid kulutusi.

 4. Vastutuskindlustuse julgustamine: Omavastutus julgustab kindlustatut hoolikamalt haldama oma tervist ja vältima tarbetuid meditsiiniteenuseid, kuna ta vastutab osaliselt kulude eest.

 5. Valikuvõimalused: Tervisekindlustuspakettide puhul on võimalik valida erinevate omavastutuse tasemete vahel, mis võimaldab kindlustatul kohandada poliisi vastavalt oma eelarvele ja vajadustele.

On oluline hoolikalt kaaluda omavastutuse suurust, kui valite tervisekindlustust, sest see mõjutab otse teie taskukohasust ja kulude jagunemist kindlustusjuhtumite korral.

Jah, tervisekindlustus võib katta retseptiravimeid vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele. Retseptiravimite hüvitamise ulatus ja protsess võivad varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisist. Mõned olulised punktid, mida tuleks kaaluda:

 1. Retseptiravimite kaitse: Enamik tervisekindlustuspoliise katab teatud retseptiravimeid, pakkudes hüvitist nende kulude eest vastavalt poliisi tingimustele.

 2. Vorm ja protseduurid: Kindlustusandjad võivad nõuda teatud vorme või protseduure retseptiravimite hüvitamiseks, sealhulgas eelnevat luba või konkreetseid apteeke.

 3. Ravimite nimekiri: Kindlustusandjad võivad määrata kindla nimekirja retseptiravimitest, mida nad hüvitavad, või rakendada erinevaid tasemeid sõltuvalt ravimite kuludest.

 4. Omavastutus: Retseptiravimite eest võidakse nõuda omavastutust, kus kindlustatu peab ise tasuma teatud summa enne kindlustusandja hüvitamist.

Enne tervisekindlustuse valimist on oluline lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliis ja selgitada välja, millised retseptiravimid on kaetud ning millised tingimused ja piirangud kehtivad. Lisaks võib olla kasulik arutada oma arstiga, et leida retseptiravimitele parim ja taskukohasem lahendus.

Tervisekindlustuse võrgu (või võrgupartnerite) puhul on oluline järgida teatud samme arsti valimisel:

 1. Võrgupartnerite otsing: Kindlustusandja veebisaidil või klienditeeninduses saate leida võrgupartnerite nimekirja. See võib hõlmata arste, haiglaid ja teisi tervishoiuteenuse osutajaid.

 2. Arsti valimine: Valige arst või tervishoiuteenuse osutaja, keda soovite külastada. Võib olla oluline kontrollida, kas valitud arst kuulub kindlustusvõrgusse.

 3. Kontrollige võrguvõimalusi: Mõnel kindlustusel võib olla erinevaid võrguvõimalusi, näiteks “eelistatud võrk” või “laiaulatuslik võrk”. Veenduge, et valitud arst kuulub teie valitud võrgu hulka, et saada täielik hüvitis.

 4. Kontakt ja kokkulepped: Võtke ühendust valitud arsti või tervishoiuteenuse osutajaga, et veenduda, et neil on ruumi uutele patsientidele ja et nad aktsepteerivad teie kindlustust.

 5. Võrguvõimaluste uurimine: Kui kindlustuspoliis võimaldab, uurige teisi võrgupartnereid, kes võivad pakkuda samu teenuseid või spetsialiseerumist.

On oluline meeles pidada, et kindlustusvõrgu kasutamine võib mõjutada teie kindlustusmäärasid ja kulude jagunemist. Kui külastate arsti väljaspool võrku, võib see kaasa tuua suuremaid omavastutuskulusid või vähendatud hüvitisi. Enne arsti valimist on soovitatav kontrollida kindlustusvõrgu tingimusi ja piiranguid.

Tervisekindlustuspoliisid võivad hõlmata hambaravi ja nägemiskontrolli, kuid see sõltub konkreetsest poliisist ja kindlustusandjast. Mõned punktid, mida tuleks kaaluda:

 1. Hambahooldus: Mõned tervisekindlustuspoliisid hõlmavad hambaravi, sealhulgas regulaarseid kontrollimisi, hambapuhastust, täidiste paigaldamist ja muud ravi. Muudel juhtudel võib olla vajalik eraldi hambaravikindlustus.

 2. Hambaarstide võrgustik: Kui kindlustuspoliis hõlmab hambaravi, võib see nõuda külastamist võrgupartneri hambaarsti juures saamaks täielikku hüvitist.

 3. Nägemiskontroll: Nägemiskontroll võib samuti olla kaetud tervisekindlustuse poliisi poolt. See hõlmab silmaarsti visiite, prillide ja kontaktläätsede retsepte ning mõnikord ka klaaside maksumust.

 4. Erandid ja piirangud: On oluline läbi lugeda kindlustuspoliisi tingimused, et mõista, millist tüüpi hambaravi ja nägemiskontrolli see hõlmab. Mõned poliisid võivad kehtestada piiranguid või välistada teatud protseduure.

 5. Eraldi lisakindlustus: Kui tervisekindlustus ei kata piisavalt hambaravi ega nägemishooldust, võib olla võimalik osta eraldi lisakindlustus nende teenuste jaoks.

Enne tervisekindlustuse valimist on soovitatav uurida konkreetse poliisi tingimusi ja selgitada välja, milliseid hambaravi- ja nägemiskontrolliteenuseid see hõlmab.

Rahvusvahelise reisimise korral pakub tervisekindlustus mitmeid kaitsevõimalusi, mis võivad sõltuvalt poliisist ja kindlustusandjast erineda. Mõned levinumad kaitsevõimalused on järgmised:

 1. Meditsiiniline evakuatsioon: Katab kulud, mis on seotud vajadusega evakueerida kindlustatu kiireloomulise meditsiinilise abi saamiseks teise riiki.

 2. Ravikulud: Hõlmab meditsiinilisi kulusid, sealhulgas arsti visiidid, haiglaravi, operatsioonid ja retseptiravimid.

 3. Hammaste ja nägemise kaitse: Võib hõlmata hambaravi ja nägemiskontrolli ning nende teenuste osutamiseks vajalikke kulusid.

 4. Reisi katkestamine või tühistamine: Katab kulud, kui reis tuleb ootamatult katkestada või tühistada, näiteks tervislikel põhjustel.

 5. Pagasi kadumine või kahjustumine: Kaitseb oluliste isiklike asjade, sealhulgas riiete, elektroonika ja muu pagasi kaotamise või kahjustumise eest.

 6. Õnnetusjuhtumikindlustus: Pakub hüvitist õnnetuse või vigastuse korral, sealhulgas invaliidsushüvitist või surmajuhtumi korral.

 7. Vastutuskindlustus: Katab õiguslike kulude ja hüvitise kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.

 8. Teekond ja majutuse viivitus: Kaitseb kulusid, mis võivad tekkida sihtkohta hilinemise või seal viibimisega seotud ootamatute asjaolude tõttu.

Enne rahvusvahelise reisi alustamist on soovitatav hoolikalt läbi lugeda tervisekindlustusepoliisi tingimused, et mõista, millised kaitsevõimalused on saadaval ja millised piirangud võivad kehtida. Reisikindlustuse kohta loe lähemalt siit.

Eriarstidele pääsemise reguleerimine võib sõltuda riigist, tervishoiusüsteemist ja kindlustusandjast. Siiski on mõned üldised punktid, mis võivad mõjutada eriarstidele juurdepääsu tervisekindlustuses:

 1. Viitamissüsteem: Mõned tervisekindlustussüsteemid nõuavad esmalt üldarsti või perearsti külastust, kes saab pärast hindamist saata teid eriarsti juurde. See viitamissüsteem on levinud, et tagada tõhus ja suunatud tervishoiuteenus.

 2. Võrgupartnerid: Kindlustusandjad võivad nõuda, et patsiendid kasutaksid nende võrgupartneritest eriarste, et saada täielikku hüvitist või väiksemaid kulutusi.

 3. Eelnev luba: Mõned keerukamad või kallimad protseduurid võivad nõuda kindlustusandjalt eelnevat luba enne eriarsti juurde minekut.

 4. Iseseisev konsulteerimine: Teatud poliisid võivad võimaldada kindlustatul otse eriarsti poole pöörduda ilma eelneva viitamiseta, eeldusel et arst kuulub kindlustusvõrku ja teenus on kindlustatud.

 5. Tasud ja omavastutus: Eriarsti külastamisel võib olla seotud tasusid ja omavastutust, mida kindlustatul tuleb tasuda, sõltuvalt poliisitingimustest.

On oluline uurida konkreetse tervisekindlustuspoliisi tingimusi, et mõista, kuidas eriarstidele pääsemine on reguleeritud ning millised on seotud kulud ja nõuded. Patsientidel on soovitatav ka uurida tervishoiusüsteemi oma piirkonnas, et mõista kohalikke viitamis- ja pääsueeskirju.

Suitsetamine või muud riskikäitumised võivad oluliselt mõjutada tervisekindlustuse makset. Siin on mõned peamised punktid, kuidas sellised riskikäitumised võivad kindlustusmakset mõjutada:

 1. Kindlustusmakse suurenemine: Suitsetamine või muu riskikäitumine, nagu näiteks alkoholi kuritarvitamine või ohtlikud harrastused, võib põhjustada kindlustusmakse suurenemise. Kindlustusandjad peavad neid käitumisi suurema riskifaktorina, mis võib tähendada suuremat tõenäosust haigestuda.

 2. Riskipõhine hindamine: Kindlustusandjad võivad kasutada riskipõhist hindamist, kus kindlustusmakse sõltub konkreetse kindlustatud isiku terviseseisundist ja elustiilist. Mida suurem on terviserisk, seda kõrgem võib olla kindlustusmakse.

 3. Tervisekontrollid: Enne kindlustuse väljaandmist või poliisi uuendamist võib kindlustusandja nõuda tervisekontrolli või küsitleda kindlustatut tervisekäitumise kohta.

 4. Välistused: Teatud riskikäitumised võivad kaasa tuua konkreetseid välistusi, mis tähendavad, et kindlustus ei hüvita konkreetse riskikäitumisega seotud haigusi või kahjusid.

 5. Erahüvitised: Mõnel juhul võivad kindlustusandjad pakkuda erahüvitisi suitsetamisest loobumise või muu riskikäitumise muutmise eest. Kindlustatule antakse motivatsiooni positiivse muutuse tegemiseks oma tervisekäitumises.

On oluline olla aus kindlustusandjaga seoses oma terviseseisundi ja elustiiliga ning mõista, kuidas riskikäitumine võib mõjutada kindlustusmakset ja -katet. Hoolikalt läbimõeldud elustiili muudatused võivad aidata vähendada kindlustusmakseid tulevikus.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.