Kaskokindlustus parimatel tingimustel

Kaskokindlustus kaitseb sõiduki omanikku kahjustuste, varguse ja muude ootamatuste eest.

Kasko kalkulaator

Kasko kalkulaator

Miks sõlmida kaskokindlustus läbi besty

Säästa raha

Ära maksa kaskokindlustuse eest liiga palju.

Telli veebist

Sõlmi kaskokindlustus mugavalt kodust lahkumatta.

Kõikidele autodele

Kaskokindlustus, mis on just sinu autole mõeldud.

Kuidas sõlmida kaskokindlustust

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Õige pakkuja valimine tagab tõhusa kaitse sõiduki kahjude vastu, usaldusväärse teeninduse ja sobiva hinna.

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Andmeid saad täita mugavalt online vormis, kuhu sisesta sõiduki andmed, vali kindlustuskaitse ulatus ja tee makse.

Lepingu sõlmimine

Pärast ankeedi täitmist hindab kindlustusfirma taotlust, võib küsida täiendavaid andmeid ning pärast heakskiitu jõustub kindlustuskaitse. 

kaskokindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks kaskokindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Kerge Võrdlus: Kiire ja hõlpsasti kasutatav platvorm erinevate kaskokindlustuse pakkujate hindade ja tingimuste kiireks võrdlemiseks.

 2. Informatsioonirikas Sisu: Üksikasjalikud andmed erinevate kaskokindlustuse andjate kohta, et teha teadlikke valikuid vastavalt sinu sõiduki erivajadustele.

 3. Isikupärane Kogemus: Kohandatud võimalused sinu sõiduki ja eelarve jaoks, tagades parima kaskokindlustuse valiku.

Kõige levinumad küsimused kaskokindlustuse kohta

Kaskokindlustus katab mitmesuguseid õnnetusi ja ootamatuid sündmusi, pakkudes laiemat kaitset võrreldes kohustusliku liikluskindlustusega. Tüüpilised kaskokindlustuse katab järgmised õnnetused:

 1. Liiklusõnnetused: Kaskokindlustus hüvitab sõiduki kahjustused põhjustatud liiklusõnnetuste tagajärjel.

 2. Tulekahju: Kindlustus kaitseb tulekahju tekitatud kahjude eest sõidukile.

 3. Vargus ja vargusekatse: Kaskokindlustus hüvitab varguse või vargusekatse tulemusena tekkinud kahjud.

 4. Vandalism: Kui sõiduk saab kahjustada vandalismi tagajärjel, siis kaskokindlustus võib pakkuda hüvitist.

 5. Loodusõnnetused: Mõned kaskokindlustuse poliisid võivad hõlmata loodusõnnetuste, nagu tormid, üleujutused või maalihked, tekitatud kahjusid.

 6. Klaasikahjud: Kaskokindlustus võib hõlmata ka klaasikahjusid, sealhulgas tuuleklaasi purunemist.

 7. Kokkupõrge metsloomaga: Kaskokindlustus võib katta kahjusid, mis on tekkinud kokkupõrkel metsloomaga.

On oluline märkida, et kaskokindlustuse ulatus võib erineda sõltuvalt kindlustusandjast ja valitud poliisitingimustest. Seetõttu on soovitatav hoolikalt läbi lugeda kindlustuspoliis ning vajadusel küsida täiendavat selgitust kindlustusandjalt, et mõista, milliseid konkreetseid õnnetusi antud poliis katab.

Omavastutus on summa, mille kindlustusvõtja peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hakkab kahjusid hüvitama. Omavastutuse suurus mõjutab otseselt kaskokindlustuse makse suurust. Omavastutuse suurust valitakse kindlustuslepingu sõlmimisel, ja selle suurus võib varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisitingimustest.

Üldiselt kehtib põhimõte: mida suurem on omavastutus, seda madalam on kindlustusmakse, ja vastupidi. Omavastutuse valimisel tuleks arvestada oma finantsvõimekust ja riskitaluvust. Kui on valitud suur omavastutus, tuleb kahjukorral arvestada suurema omaosalusega, samas väheneb kindlustusmakse.

Kui soovid minimeerida oma kulutusi ja oled valmis võtma suurema finantskohustuse õnnetusjuhtumi korral, võib suurem omavastutus olla sobiv valik. Kui aga eelistad madalamat omaosalust ja oled valmis maksma kõrgemat kindlustusmakset, võib väiksem omavastutus olla mõistlikum valik, eriti kui sulle on oluline kiire ja madalama kuluga kahjude hüvitamine.

Sõiduki vanus ja tüüp on olulised tegurid, mis mõjutavad kaskokindlustuse makset. Siin on, kuidas need tegurid võivad mõjutada kindlustusmakset:

 1. Sõiduki vanus:

  • Uus sõiduk: Uued autod on tavaliselt kallimad parandada või asendada, seega võib kaskokindlustuse makse olla kõrgem.
  • Vanem sõiduk: Vanemad autod võivad olla vastupidavamad ja odavamad parandada, mistõttu võib kindlustusmakse olla madalam.
 2. Sõiduki tüüp:

  • Luksusautod ja sportautod: Kallimate sõidukite, näiteks luksusautode või sportautode kindlustamine võib olla kulukam, kuna nende varuosad ja remonditööd võivad olla kallimad.
  • Tavalised sõidukid: Tavaliste sõidukite, nagu pereautod või ökonoomsed autod, kindlustamine võib olla odavam.

Lisaks vanusele ja tüübile võivad kindlustusmakset mõjutada ka muud tegurid, nagu sõiduki mark ja mudel, tehnilised omadused, varguseohud ning kindlustusvõtja isiklik ajalugu (nt sõiduki juhtimise ajalugu, varasemad kahjunõuded jne).

Oluline on märkida, et kindlustusandjatel võivad olla erinevad hindamiskriteeriumid, mistõttu on soovitatav võrrelda erinevaid kindlustuspakkumisi, et leida parim kaskokindlustus oma konkreetsetele vajadustele ja sõiduki omadustele.

Jah, kaskokindlustus hõlmab tavaliselt vargust ja vandalismi. See on üks peamisi kaitsevaldkondi, mida kaskokindlustus pakub. Kui sõiduk varastatakse või saab kahjustada vandalismi tagajärjel, siis kaskokindlustus võib pakkuda hüvitist.

Siiski on oluline täpselt läbi lugeda kindlustuspoliis ja selgitada välja, millised tingimused ja piirangud kehtivad varguse ja vandalismi hüvitamisele. Mõnel juhul võib kindlustusandja nõuda täiendavaid turvameetmeid, näiteks autoalarmsüsteemi paigaldamist, et tagada varguse või vandalismi hüvitamine.

Kindlustuspoliis võib ka määratleda, milliseid esemeid sõidukis hüvitatakse varguse või vandalismi korral ning millist omavastutust kindlustusvõtja kandma peab. Seetõttu on oluline olla teadlik kindlustuspoliisi üksikasjadest ja vajadusel küsida täiendavat selgitust kindlustusandjalt.

Kaskokindlustuse puhul on võimalik valida mitmeid lisakaitseid, et täiendavalt katta erinevaid riske või suurendada kaitset. Mõned levinumad lisakaitsevõimalused hõlmavad järgmist:

 1. Klaasikindlustus: Hüvitab klaasikahjud, sealhulgas tuuleklaasi purunemise või mõranemise.

 2. Vara- ja pagasikindlustus: Katab isiklike asjade kahju või kadumise sõiduki pagasiruumis.

 3. Sõiduki lisavarustuse kaitse: Hüvitab sõidukile paigaldatud lisaseadmete või muu mitteoriginaalse varustuse kahjud.

 4. Reisikindlustus: Pakub abi ja hüvitist reisi katkestamise, asendussõiduki, majutuse või muude reisiga seotud ootamatuste juhtumite korral.

 5. Omavastutuse vähendamine: Võimaldab kindlustusvõtjal vähendada omaosalust kahjude korral, tavaliselt lisatasu eest.

 6. Liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud isikliku õnnetuse kindlustus: Kaitseb sõiduki juhti ja kaasreisijaid liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud isiklike kahjude eest.

Need on vaid mõned näited lisakaitsetest ning täpne valik võib erineda kindlustusandjate ja poliisitingimuste vahel. Enne lisakaitse valimist on soovitatav hoolikalt läbi lugeda kindlustuspoliis ja arutada võimalusi kindlustusandjaga, et tagada parim kaitse vastavalt individuaalsetele vajadustele.

Jah, kaskokindlustus võib hüvitada auto varguse korral tekkinud kahjud. Kui sinu sõiduk varastatakse, võib kindlustusandja maksta hüvitist sõiduki turuväärtuse ulatuses, arvestades kindlustuse tingimusi ja kokkulepitud omavastutust.

On oluline märkida, et kindlustusandjad võivad seada varguse hüvitamisele erinevaid tingimusi. Mõned neist nõuavad näiteks lisaturvameetmeid, nagu autoalarmi paigaldamist või muud vargusevastaseid seadmeid. Samuti võivad kindlustuspoliisid kehtestada teatud piiranguid või nõudeid varguse hüvitamisel, näiteks ootamise periood pärast varguse toimumist.

Seetõttu on oluline lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliis ja selgitada välja, millised on täpsed tingimused, mis kehtivad auto varguse korral hüvitise saamiseks. Vajadusel võib olla kasulik konsulteerida kindlustusandjaga, et saada täiendavat selgitust ja tagada, et oled teadlik kõigist olulistest nüanssidest.

Sõidukijuhtimise ajalugu mõjutab oluliselt kaskokindlustuse makset. Kindlustusandjad vaatavad sõiduki juhi varasemat liiklusõnnetuste ja rikkumiste ajalugu, et hinnata riski, mida nad kindlustavad. Mõned olulised tegurid, mida kindlustusandjad võivad arvesse võtta, hõlmavad:

 1. Varasemad liiklusõnnetused: Kui sul on olnud varasemaid liiklusõnnetusi, võib kindlustusmakse suureneda. Kindlustusandjad võivad näha sagedasi õnnetusi kui suuremat riski.

 2. Karistused liiklusrikkumiste eest: Korduvad liiklusrikkumised, nagu kiiruseületamine või joobes juhtimine, võivad suurendada kindlustusmakset. Rikkumised näitavad kindlustusandjale suuremat riski.

 3. Kindlustusmaksete õigeaegne tasumine: Kui sul on olnud varasemaid kindlustusmaksete maksehäireid või tühistamisi, võib see mõjutada sinu kindlustusmakset ja võimalikku kindlustuskaitset.

 4. Sõiduki juhi vanus ja kogemus: Noorematel juhtidel või neil, kel on vähe sõidukijuhtimise kogemust, võib olla kõrgem kindlustusmakse, kuna neid võidakse pidada suurema riskiga juhtideks.

Hea sõidukijuhtimise ajalugu võib aga kaasa tuua soodsamad kindlustusmakseid. Kui oled olnud pikka aega liiklusõnnetusteta ja rikkumiste vaba juht, võid saada soodustusi ja madalamaid kindlustusmakseid.

Jah, kaskokindlustus võib katta loodusõnnetuste tekitatud kahjusid, sõltuvalt kindlustuspoliisist ja selle tingimustest. Loodusõnnetuste hulka võivad kuuluda tormid, üleujutused, rahe, maavärinad ja muud sarnased sündmused.

On oluline hoolikalt läbi lugeda kindlustuspoliis ning veenduda, et see hõlmab soovitud loodusõnnetuste kaitset. Mõned kindlustusandjad võivad nõuda täiendavaid klausleid või lisakaitseid loodusõnnetuste hüvitamiseks.

Lisaks tasub tähele panna, et mõned loodusõnnetused, nagu näiteks üleujutused, võivad nõuda eraldi kindlustuspoliisi või olla saadaval ainult riiklikult toetatud loodusõnnetuste kindlustuse kaudu.

Enne kaskokindlustuse ostmist on soovitatav selgitada kindlustusandjaga, millised loodusõnnetused on kaetud ja millised mitte ning vajadusel lisada täiendavaid kaitseid vastavalt sõiduki omaniku asukohale ja konkreetsetele riskidele.

Kahjujuhtumi korral hüvitise saamise protsess võib varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast ja konkreetsetest poliisitingimustest. Siiski on mõned üldised sammud, mida tuleb tavaliselt järgida:

 1. Teavita kindlustusandjat: Esimese asjana tuleks võimalikult kiiresti pärast kahju tekkimist teavitada kindlustusandjat. Seda saab teha telefoni teel või veebipõhise kahjuavalduse kaudu, millele järgneb tihti ametlik kirjalik teade.

 2. Esita kahjuavaldus: Kindlustusandja küsib sinult üksikasjalikku teavet kahju kohta. See võib hõlmata kirjalikku kahjuavaldust, fotode esitamist, politseiaruande esitamist (kui kohaldub), tunnistajate andmeid ja muud dokumentatsiooni.

 3. Kahjukorraldaja hindamine: Mõnel juhul võib kindlustusandja määrata kahjukorraldaja, et hinnata kahju ulatust ja kahjunõude põhjendatust. Korraldaja võib külastada sündmuskoha ja koguda täiendavat teavet.

 4. Otsus ja hüvitis: Pärast kahju hindamist teeb kindlustusandja otsuse, kas hüvitada kahju ja millises ulatuses. Kui kahju on kaetud kindlustuspoliisi tingimuste alusel, väljastatakse hüvitis summas, mis vastab kindlustustingimustele ja kokkulepitud omavastutusele.

 5. Hüvitise väljamakse: Kui kindlustusandja on otsustanud hüvitada kahju, väljastatakse hüvitis sulle. See võib hõlmata otsest väljamakset, remonditööde hüvitamist või asendussõiduki pakkumist sõltuvalt kahju iseloomust ja kindlustuspoliisi tingimustest.

On oluline täpselt järgida kindlustusandja antud juhiseid ja esitada kogu nõutav dokumentatsioon, et tagada kiire ja sujuv kahjujuhtumi hüvitamine. Kui on küsimusi või ebatäpsusi, tuleks neid arutada otse kindlustusandjaga.

Kaskokindlustuse parima pakkuja valimine võib sõltuda mitmetest teguritest, sealhulgas sinu sõiduki, eelarve ja individuaalsete vajaduste kohta. Siin on mõned sammud, mida võid järgida:

 1. Määratle oma vajadused: Hinda, millist kaitset oma sõidukile vajad. Kas soovid kaitset varguse, vandalismi, loodusõnnetuste või muude riskide vastu? Määratle selgelt oma eelistused.

 2. Võrdle kindlustusandjaid: Tee põhjalik võrdlus erinevate kindlustusandjate vahel. Kontrolli nende pakutavate kaskokindlustuse kaitset, tingimusi ja hindu.

 3. Loe ülevaateid ja tagasisidet: Uuri kindlustusandjate kohta klientide ülevaateid ja tagasisidet. See annab sulle aimu nende teenuse kvaliteedist ja kliendirahulolust.

 4. Küsi pakkumisi: Küsi hinnapakkumisi mitmelt kindlustusandjalt. See aitab sul saada selget ülevaadet hindadest ja võimalustest.

 5. Arvesta klienditeenindusega: Hindamine, kuidas kindlustusandja suhtub klienditeenindusse ja kahjukäsitlusse, on oluline. Hea klienditeenindus võib olla oluline kahjujuhtumi korral.

 6. Kontrolli lisakaitse võimalusi: Kui sul on konkreetseid vajadusi, nagu klaasikindlustus või varustuse kaitse, veendu, et kindlustusandja pakub ka neid lisakaitse võimalusi.

 7. Tutvu tingimustega: Loe hoolikalt kindlustuspoliisi tingimusi. Kontrolli, millised on hüvitamise tingimused, omavastutuse suurus, lisakaitse ulatus ja muud olulised nüansid.

 8. Küsi küsimusi: Ära karda küsida kindlustusandjalt küsimusi, kui midagi on ebaselge. See aitab sul mõista täpselt, mida kindlustus hõlmab ja milliseid tingimusi tuleb täita.

 9. Võta arvesse finantsstabiilsust: Vali kindlustusandja, kellel on tugev finantsstabiilsus. See tagab, et neil on vajalikud ressursid, et hüvitada kahjusid.

 10. Kohandatud valik: Lõpuks, vali kindlustusandja ja poliis, mis vastavad kõige paremini sinu eelarvele ja vajadustele. Veendu, et oled rahul valitud kaitsega.

Mõistliku kindlustusandja valimine nõuab aega ja põhjalikku uurimist, kuid see tasub end ära, tagades, et sul on kvaliteetne ja sobiv kaskokindlustus oma sõiduki jaoks.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.