Reisikindlustus soodsalt ja mugavalt

Reisikindlustus tagab finantsilise kaitse ootamatuste eest reisi ajal.

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Miks sõlmida reisikindlustus läbi besty

Säästa raha

Reisikindlustuse valikul on oluline selle sisu ning hind.

Telli veebist

Reisikindlustuse saad sõlmida 24/7 ning kodust lahkumatta.

Kõiki reisitüübid

Meilt leiad sobiva reisikindlustuse igaks reisiks.

Kuidas sõlmida reisikindlustust

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Õige reisikindlustuse pakkuja valimine on oluline, et tagada finantsiline kaitse ootamatuste korral ja muretu reisielamus.

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Veebis reisikindlustuse ankeeti täites sisesta kiiresti isiklikud andmed, vali kindlustuskaitse ning täpsusta reisi detaile vastavalt kindlustusandja juhistele.

Lepingu sõlmimine

Pärast veebipõhise reisikindlustuse ankeedi täitmist kinnitab kindlustusandja tingimused ning pärast võimalikku makset saadetakse kindlustuspoliis e-posti teel.

Reisikindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks reisikindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Lihtne võrdlus: Kiire ja hõlpsasti kasutatav platvorm erinevate reisikindlustuse pakkujate hindade ja tingimuste kiireks võrdlemiseks.

 2. Vajalik info: Üksikasjalikud andmed erinevate reisikindlustuse andjate kohta, et teha teadlikke valikuid vastavalt sinu reisivajadustele.

 3. Isikupärane kogemus: Kohandatud võimalused sinu reisi ja eelarve jaoks, tagades parima reisikindlustuse valiku.

Kõige levinumad küsimused reisikindlustuse kohta

Reisikindlustus võib pakkuda mitmesugust kaitset, sõltuvalt kindlustusandja poliisitingimustest. Tavaliselt hõlmab reisikindlustus järgmisi olulisi aspekte:

 1. Tervisekindlustus: Katab meditsiinikulud, sealhulgas arsti- ja haiglaravi, ravimite maksumus ning vajadusel ka meditsiinilise evakuatsiooni.

 2. Reisi Tühistamine ja Katkestamine: Hüvitab reisi ärajäämise või katkemise kulud ootamatute sündmuste, näiteks haiguse, vigastuse või muude erakorraliste asjaolude korral.

 3. Pagasikindlustus: Kaitseb pagasi kaotsimineku, varguse või kahjustumise eest, hüvitades pagasi väärtust vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele.

 4. Vastutuskindlustus: Katab kolmandate isikute vara kahjustamise või isikukahju eest teie süül, pakkudes õigusabi ja hüvitist.

 5. Reisitõrge: Hüvitab reisiga seotud ootamatud kulud, näiteks transpordi hilinemise, lennu tühistamise või majutusprobleemide korral.

 6. Õnnetusjuhtumite Kindlustus: Pakub hüvitist õnnetusjuhtumite tagajärjel tekkinud isiklike vigastuste korral, sealhulgas invaliidsuse või surma korral.

 7. Lisakaitsevõimalused: Sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisitingimustest võib lisaks olla võimalik valida täiendavaid kaitsevõimalusi, nagu ekstreemsportide katvus, ärireisi kaitse jne.

On oluline hoolikalt lugeda kindlustuspoliisi tingimusi, et mõista täpselt, millist kaitset reisikindlustus konkreetsetel tingimustel pakub.

Kindlustusmakse arvutamisel on mitmeid tegureid, mida kindlustusandja võib arvesse võtta. Iga kindlustusandja võib kasutada veidi erinevaid meetodeid ja kriteeriume, kuid üldiselt võivad järgmised tegurid mõjutada kindlustusmakset:

 1. Kindlustusvõtja Profiil: Kindlustusmakset mõjutab kindlustusvõtja isiklikud andmed, sealhulgas vanus, sugu, elukutse ja muud isiklikud tegurid.

 2. Sõiduki Andmed: Autokindlustuse puhul võetakse arvesse sõiduki mark, mudel, vanus, tehnilised omadused ja turvaseadmed.

 3. Liiklusõnnetuste Ajalugu: Kindlustusandjad vaatavad kindlasti üle kindlustusvõtja liiklusõnnetuste ja rikkumiste ajaloo, et hinnata juhi riskitaset.

 4. Kilomeetrite Arv Aastas: Mida rohkem sõidab kindlustatud isik aastas, seda suurem võib olla kindlustusmakse, kuna suurem sõidumaht suurendab potentsiaalset riski õnnetuste tekkeks.

 5. Kindlustuskaitse Mahud ja Tüübid: Makset võivad mõjutada valitud kindlustuskaitse ulatus ja lisakaitsete olemasolu.

 6. Omavastutus: Omavastutuse suurus võib mõjutada kindlustusmakset. Mida suurem omavastutus, seda madalam võib olla kindlustusmakse.

 7. Asukoht: Sõltuvalt kindlustusvõtja elukohast võib piirkondlikud riskid mõjutada kindlustusmakset. Näiteks suuremates linnades võib vandalism või vargus olla suurem risk.

 8. Varasem Kindlustusajalugu: Varasem kindlustusajalugu, sealhulgas kindlustusmaksete õigeaegne tasumine ja varasemate kindlustuspoliiside seisund, võib mõjutada makset.

On oluline märkida, et need tegurid võivad erinevatel kindlustusandjatel erineda ja kindlustusmakse täpne arvutamine võib olla keeruline. Parima hinnapakkumise saamiseks on soovitatav võrrelda erinevate kindlustusandjate pakkumisi.

Jah, enamik reisikindlustusi hõlmab tervisekaitset välismaal. See hõlmab tavaliselt järgmisi olulisi aspekte:

 1. Meditsiinikulud: Katab arsti- ja haiglaravi kulud välismaal tekkinud tervisehädade korral. See hõlmab nii ägedaid haigusi kui ka õnnetusjuhtumeid.

 2. Meditsiiniline Evakuatsioon: Kui tõsine tervislik seisund nõuab kiirabi ja meditsiinilist evakuatsiooni, hüvitab kindlustus sellest tulenevad kulud.

 3. Ravikulud ja Retseptiravimid: Katab vajalikud ravikulud ja retseptiravimid, mida võidakse välismaal vajada.

 4. Kiirabiteenused: Hõlmab kiirabiteenuste kulusid, sealhulgas transpordi kiireloomulisteks meditsiinilisteks vajadusteks.

 5. Hammaste Hädad: Mõned reisikindlustused võivad katta ka ootamatute hammaste probleemide ravikulusid.

On oluline täpselt läbi lugeda kindlustuspoliisi tingimused, et mõista, millist tervisekaitset reisikindlustus pakub, ja veenduda, et see vastab teie vajadustele ja sihtkoha eripärale. Tervisekaitse võib erineda sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisist.

Hüvitise saamine meditsiinikulude korral reisikindlustuse raames toimub järgmiste sammude kaudu:

 1. Teavita Kindlustusandjat: Kohe, kui tekib vajadus meditsiinilise abi järele, tuleb teavitada kindlustusandjat või nende 24/7 abi- ja hädaabitelefoni. Teave leidub tavaliselt kindlustuspoliisis või kindlustuskaardil.

 2. Arstiabi Otsimine: Otsi kiiresti üles kohalik meditsiiniasutus või haigla, kus saab vajalikku arstiabi. Kindlustusandja võib mõnikord nõuda, et patsient kasutaks kindlustuspartnerite teenuseid.

 3. Maksa Arstiabi Kulu Esialgu Välja: Väga oluline on meeles pidada, et meditsiiniasutuses võib vajalik olla kohe tasuda ravikulu. Hoidke alles kõik kviitungid ja meditsiinidokumendid, kuna need on vajalikud hilisemaks hüvitise taotlemiseks.

 4. Esita Hüvitise Nõue: Pärast ravi või esialgseid makseid tuleb esitada kindlustusandjale hüvitise nõue. See hõlmab vajalikke dokumente, nagu arsti tõendid, ravikulude arved ja muud meditsiinilised dokumendid.

 5. Kindlustusandja Hinnang: Kindlustusandja hindab esitatud dokumente ja teeb otsuse hüvitise kohta. See võib hõlmata ka kahjukorraldaja hindamist, eriti suuremate nõuete korral.

 6. Hüvitise Maksmine: Kui hüvitis heaks kiidetakse, maksab kindlustusandja kinnitatud summa kindlustuspoliisi tingimustele vastavalt. Makse võib hõlmata ravikulusid, haiglaravi, arsti külastusi ja muid meditsiinilisi kulutusi.

On oluline täpselt järgida kindlustusandja juhiseid ja esitada kogu vajalik dokumentatsioon, et tagada sujuv ja kiire hüvitise saamine meditsiinikulude korral.

Reisikindlustus võib pakkuda hüvitist tühistatud reisi eest mitmete ootamatute sündmuste korral. Need sündmused võivad varieeruda vastavalt kindlustusandja poliisitingimustele, kuid tavaliselt hõlmavad järgmised olukorrad:

 1. Haigus või Õnnetus: Kui kindlustatud isik või tema pereliige haigestub või satub õnnetusse, mis takistab reisile minekut.

 2. Surm: Kui kindlustatud isikul, tema pereliikmel või reisikaaslase lähisugulasel toimub ootamatu surm.

 3. Reisi Tühistamine Kolmandast Isikust Tulenevatel Põhjustel: Näiteks kui reisi korraldaja (reisibüroo või lennufirma) tühistab reisi mingil ettenägematul põhjusel.

 4. Juurdepääsu Puudumine: Kui kindlustatud isik ei saa reisisihtkohta jõuda ettenägematutel põhjustel, näiteks loodusõnnetus, lennuliikluse häired või transpordivahendi rike.

 5. Vara Kahjustus: Kui kindlustatud isiku elukoht või muud reisiks vajalikud vara on enne reisi ootamatult kahjustatud.

 6. Oluline Sündmus: Näiteks kui kindlustatud isiku pulm tühistatakse ootamatult või kui ta peab jääma kodumaale olulise sündmuse (nt koduse tulekahju) tõttu.

Iga kindlustusandja poliis võib lisaks neile olukordadele käsitleda ka teisi erisusi, seega on oluline lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliisi tingimused ja veenduda, et teie konkreetne olukord oleks hõlmatud.

Jah, reisikindlustus võib katta pagasi kaotsimineku või varguse sõltuvalt kindlustuspoliisi tingimustest. Siin on mõned punktid, mida tuleks arvestada:

 1. Pagasi Kaotsiminek: Kui reisikindlustus hõlmab pagasi kaotsiminekut, siis kui lennufirma ei suuda tagastada teie pagasit pärast mõistlikku ootamist, võite saada hüvitist kindlustuselt. Mõned poliisid võivad nõuda ka ametlikku kaotuskinnitust lennufirmalt.

 2. Pagasi Vargus: Kui teie pagas varastatakse reisi ajal, võib reisikindlustus katta vargusest tekkinud kahju. On oluline esitada politseile avaldus ja saada ametlik varguskinnitus, et tõendada vargust kindlustusandjale.

 3. Omavastutus: Enamikul reisikindlustuspoliisidel on omavastutus, mida kindlustatud isik peab ise tasuma enne, kui kindlustusandja hakkab hüvitama pagasi kaotsimineku või varguse kulusid.

 4. Väärtuse Limiidid: Reisikindlustuspoliisidel võivad olla limiidid pagasi hüvitamisele, mis tähendab, et kõrgema väärtusega esemed või pagas võivad olla hüvitise osas piiratud.

On oluline lugeda kindlustuspoliisi tingimused hoolikalt läbi ja vajadusel küsida kindlustusandjalt täiendavat teavet, et mõista, millist pagasi kaitset teie poliis pakub.

Jah, reisikindlustus võib hõlmata ootamatuid sündmusi, sealhulgas loodusõnnetusi, sõltuvalt kindlustuspoliisi tingimustest. Siin on mõned punktid, mida tasub arvestada:

 1. Loodusõnnetuste Kaitse: Paljud reisikindlustuspoliisid hõlmavad loodusõnnetusi, nagu maavärinad, orkaanid, üleujutused või tormid. Need sündmused võivad põhjustada reisiplaanide muutusi või isegi reisi ärajäämist.

 2. Evakuatsioonikulud: Kui loodusõnnetus sunnib teid evakueeruma, võib reisikindlustus hüvitada evakuatsioonikulud, sealhulgas transpordi ja majutuse.

 3. Reisitõrge: Kui reis on takistatud ootamatute sündmuste, näiteks loodusõnnetuste tõttu, võib reisikindlustus hüvitada reisitõrkekulud, sealhulgas lennupiletite tühistamise või muutmise kulud.

 4. Kahjustunud Majutusvõimalused: Kui loodusõnnetus mõjutab teie sihtkohta ja majutusasutusi, võib kindlustus hüvitada kulud, mis on seotud alternatiivse majutuse leidmisega.

 5. Riigiväline Reisihoiatus: Kui reisi sihtkoht muutub loodusõnnetuse tõttu ohtlikuks, võib kindlustus hüvitada reisitõrgekulud seoses reisi tühistamise või katkestamisega.

Oluline on lugeda kindlustuspoliisi tingimused ja teha kindlaks, milliseid loodusõnnetusi see hõlmab ning millised on konkreetsed hüvitise tingimused ja piirangud. Kui reis toimub piirkonnas, kus loodusõnnetuste oht on suurem, võib olla mõistlik valida laiem kaitseulatus.

Hüvitise saamine reisitõrke korral toimub tavaliselt järgmiste sammude kaudu:

 1. Teavitage Kindlustusandjat: Kui tekib olukord, mis takistab teie reisi (nt lennu tühistamine, transpordi hilinemine või muud ootamatud sündmused), tuleb kohe teavitada kindlustusandjat. Kõige parem on võtta ühendust kindlustusandjaga võimalikult kiiresti.

 2. Dokumendid ja Tõendid: Koguge kõik vajalikud dokumendid ja tõendid, mis kinnitavad olukorda. See võib hõlmata lennufirma või reisikorraldaja tõendit tühistamise või hilinemise kohta, transpordipiletite koopiaid, arste ja haiglaid puudutavaid dokumente või muud asjakohast teavet.

 3. Hüvitise Nõue Esitamine: Esitage kindlustusandjale ametlik hüvitise nõue, lisades kõik kogutud dokumendid. Tavaliselt saab seda teha elektrooniliselt või posti teel, sõltuvalt kindlustusandja eelistusest.

 4. Kindlustusandja Hinnang: Kindlustusandja hindab esitatud dokumente ja teeb otsuse hüvitise osas. See hõlmab reisitõrkekulude, nagu lennupiletite maksumus või alternatiivse majutuse kulud, hindamist.

 5. Hüvitise Maksmine: Kui kindlustusandja on nõude heaks kiitnud, makstakse hüvitis välja vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele ja piirangutele. Hüvitise maksmise vorm võib varieeruda ja võib hõlmata otsest rahalist hüvitist või teatud teenuste ja kulude katmist.

On oluline täpselt lugeda kindlustuspoliisi tingimused, et mõista, millised reisitõrke juhtumid on hõlmatud, ning järgida kindlustusandja juhiseid nõude esitamisel, et tagada sujuv protsess hüvitise saamiseks.

Jah, reisikindlustus võib kehtida ka ärireiside puhul, kuid see sõltub kindlustuspoliisist ja selle tingimustest. Enamik reisikindlustusi hõlmab nii ärireise kui ka puhkusereise, kuid on oluline lugeda poliisi tingimusi ja veenduda, et ärireisiga seotud vajadused oleksid korralikult kaetud. Siin on mõned olulised punktid:

 1. Täiendavad Kaitsevõimalused: Mõned kindlustusandjad võivad pakkuda täiendavaid kaitsevõimalusi ärireiside jaoks, näiteks äriõnnetuskindlustust, ärireisi tühistamise kaitset või eriotstarbelist pagasikindlustust.

 2. Ärireiside Pikem Kehtivusaeg: Ärireiside puhul võib kindlustuspoliisil olla pikem kehtivusaeg, võimaldades katta mitu ärireisi ühe poliisiperioodi jooksul.

 3. Äririiete ja Varustuse Kaitse: Mõned poliisid võivad hõlmata ärireiside ajal kaasas olevate ärivarade kaitset, näiteks sülearvuti, ärikleidid või muu vajalik varustus.

 4. Ärisündmuste Katvus: Kui ärireis on seotud konkreetse ärisündmusega, näiteks konverents või ärikohtumine, võib kindlustus hõlmata ka seotud riske.

 5. Reisi Tühistamine Ärisündmuste Tõttu: Mõned poliisid võivad hüvitada reisi tühistamise kulud, kui ärireis on seotud ettenägematu ärisündmusega, mis takistab osalemist.

On oluline täpselt lugeda kindlustuspoliisi tingimused, et mõista, milline kaitse ärireiside jaoks on saadaval, ning vajadusel küsida kindlustusandjalt täiendavat teavet.

Omavastutuse tingimused ja suurused sõltuvad konkreetsest reisikindlustuspoliisist ja kindlustusandjast. Omavastutus on summa, mille kindlustatu peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hakkab hüvitama kindlustusjuhtumi kulutusi. Siin on mõned olulised punktid, mida tasub omavastutuse kohta teada:

 1. Fikseeritud või Protsendilise Omavastutusega: Omavastutus võib olla fikseeritud summa või protsent kindlustusjuhtumi kuludest. Näiteks võib fikseeritud omavastutus olla 100 eurot, samas kui protsentuaalne omavastutus võib olla näiteks 10% hüvitise summast.

 2. Kategooriapõhine Omavastutus: Mõned poliisid võivad kehtestada erinevad omavastutuse summad erinevate kategooriate jaoks, näiteks meditsiinikuludel, pagasi kaotsiminekul, reisi tühistamisel jne.

 3. Kindlustusandja Pakutavad Valikud: Mõned kindlustusandjad võivad pakkuda kindlustatuile võimalust valida erinevate omavastutuse suuruste vahel. Mida suurem omavastutus, seda madalam võib olla kindlustusmakse, ja vastupidi.

 4. Omavastutuse Mõju Hüvitisele: Oluline on mõista, kuidas omavastutus mõjutab hüvitise suurust. Näiteks kui kindlustusjuhtumi kulud on 500 eurot ja omavastutus on 100 eurot, maksab kindlustusandja hüvitist 400 eurot.

On soovitatav lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliisi tingimused ja uurida omavastutuse suurusi, et teha teadlik otsus ja valida omavastutus, mis sobib teie eelarve ja vajadustega.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.