Lemmiklooma kindlustus

Sinu parima sõbra heaolu nimel! Meilt leiad personaalse pakkumise, mis sobib just Sinu lemmikloomale!

Lemmiklooma kindlustuse kalkulaator

Lemmiklooma kalkulaator

15,000€

Miks sõlmida lemmikloomakindlustus läbi besty

Säästa raha

Parim lemmikloomakindlustus tagab usaldusväärse kaitse ootamatute kulude vastu.

Telli veebist

Saad lemmikloomakindlustuse sõlmida mugavalt kodust lahkumatta!

Üld & eriarstid

Meilt leiad personaalse pakkumise Sinu kõige kallimale lemmikloomale.

Kuidas sõlmida lemmikloomakindlustust

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Erinevate teenusepakkujate kaalumine aitab leida parima kaitse. Besty aitab teil leida just selle õige!

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Lemmikloomakindlustuse poliisi täitmine läbi besty on kiire ja lihtne. Valige kindlustusandja, täitke veebipõhine taotlusvorm, valige sobiv kaitseulatus ning tehke ülekanne.

Lepingu sõlmimine

Ankeedi täitmise järel hindab kindlustusandja andmeid, kiidab poliisi heaks ning teie lemmikloom on mugavalt kindlustatud.

Lemmikloomakindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks lemmikloomakindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Lihtne võrdlus: Üksikasjalikud andmed erinevate lemmikloomakindlustuse andjate kohta, et teha teadlikke valikuid vastavalt sinu lemmiku kaitsevajadustele.
 2. Vajalik info: Põhjalikud andmed erinevate lemmikloomakindlustuse pakkujate kohta.
 3. Isikupärane kogemus: Tagab parima lemmikloomakindlustuse valiku, arvestades sinu lemmiku individuaalseid tervisenõudeid.

Kõige levinumad küsimused lemmikloomakindlustuse kohta

Lemmikloomakindlustuse põhitingimused võivad varieeruda kindlustusandjate vahel, kuid mõned üldised tingimused hõlmavad:

 1. Kaitseala ja piirangud: Määratleb, millised riskid ja olukorrad on kindlustuse all ning millised on välistatud või piiratud kaitsealast.

 2. Kindlustusmakse: Selgitab, kuidas kindlustusmakseid arvutatakse, milline on makseperiood ja millised on maksetingimused.

 3. Omavastutus: Määratleb kindlustatava isiku poolt kandma pidavate kulude summa, enne kui kindlustusandja hüvitab kahju.

 4. Ravikulud: Kirjeldab, milliseid veterinaarravikulusid kindlustus hõlmab, sealhulgas operatsioonid, diagnoosid, ravimid ja muud meditsiinilised protseduurid.

 5. Õnnetusjuhtumid: Selgitab, millistel juhtudel ja millistes tingimustes kindlustus katab õnnetusjuhtumitest põhjustatud vigastusi või kahjustusi.

 6. Preexistentsete seisundite välistused: Määratleb, kuidas kindlustus käsitleb lemmiku olemasolevaid terviseprobleeme või seisundeid, mis võisid esineda enne kindlustuse sõlmimist.

 7. Vanusepiirangud: Kirjeldab lemmiku vanusepiiranguid, mille jooksul saab kindlustust sõlmida, ning millised muudatused võivad toimuda lemmiku vananedes.

 8. Nõuete esitamine: Selgitab, kuidas ja millistes tähtaegades saab nõudeid esitada ning millised dokumendid võivad olla vajalikud.

Enne lemmiklooma kindlustuse sõlmimist on soovitatav hoolikalt läbi lugeda poliisi põhitingimused ja küsida vajadusel täiendavat selgitust kindlustusandjalt.

Lemmiklooma tervislik seisund on oluline tegur, mis mõjutab lemmiklooma kindlustusmakset mitmel viisil:

 1. Maksekulu: Tervislik lemmikloom võib tavaliselt nõuda madalamat kindlustusmakset, kuna see vähendab kindlustusandja riski seoses ootamatute veterinaarkuludega.

 2. Preexistentsete seisundite mõju: Kui lemmiklooma on juba mingisuguse terviseprobleemiga diagnoositud, võib kindlustusmakse olla kõrgem või sellega võib kaasneda välistusi seoses sellega seotud ravikuludega.

 3. Vanus: Nooremad ja tervemad lemmikloomad võivad nautida madalamaid kindlustusmakseid. Vanemad lemmikloomad või need, kellel on juba terviseprobleeme, võivad kogeda kõrgemaid makseid.

 4. Tõug ja geneetika: Mõned tõud võivad olla altimad teatud terviseprobleemidele, mis võivad mõjutada kindlustusmakse suurust.

 5. Ennetavad meetmed: Kindlustusmakseid võib mõjutada ka see, kui omanik rakendab ennetavaid meetmeid lemmiklooma tervise säilitamiseks, näiteks regulaarsed vaktsineerimised ja tervisekontrollid.

Enne lemmikloomakindlustuse valimist on soovitatav hoolikalt uurida erinevaid poliise ja arvestada lemmiklooma tervise seisundit, et leida parim kaitse ja maksekava vastavalt oma vajadustele.

Lemmikloomakindlustus võib hõlmata mitmeid raviprotseduure, kuid täpne katvus võib erineda kindlustusandjate vahel. Üldiselt hõlmavad lemmiklooma kindlustuspoliisid järgmisi raviprotseduure:

 1. Veterinaarravi: Üldine veterinaararsti külastus ja konsultatsioonid, mis hõlmavad diagnoosi, raviplaani ja nõustamist.

 2. Operatsioonid: Kirurgilised protseduurid, sealhulgas steriliseerimine/kastreerimine, hammaste ekstraheerimine, kasvajate eemaldamine jne.

 3. Ravimid: Retsepti alusel väljastatud ravimid, mida lemmikloom võib vajada ravi käigus.

 4. Diagnostilised testid: Laboriuuringud, röntgen, ultraheli ja muud diagnostilised testid, et aidata tuvastada terviseprobleeme.

 5. Erakorraline ravi: Ootamatu vigastuse või äkki tekkiva terviseprobleemi korral osutatav erakorraline veterinaarabi.

 6. Füsioteraapia: Füsioteraapia ja taastusravi, mis võivad olla vajalikud pärast operatsiooni või vigastust.

Oluline on hoolikalt läbi lugeda lemmiklooma kindlustuspoliisi tingimused ja küsida kindlustusandjalt selgitusi, et mõista täpselt, milliseid raviprotseduure poliis hõlmab ja millised on võimalikud piirangud või välistused.

Lemmiklooma kindlustuspoliisid võivad katta mõningaid ennetavaid terviseuuringuid, kuid see sõltub konkreetsest kindlustusandjast ja poliisitingimustest. Ennetavad terviseuuringud võivad hõlmata järgmist:

 1. Regulaarsed tervisekontrollid: Aasta-aastalt või regulaarsed veterinaararsti külastused, et jälgida lemmiklooma üldist tervist ja varakult avastada võimalikke probleeme.

 2. Vaktsineerimised: Mõned poliisid võivad hõlmata vaktsineerimisi, et kaitsta lemmiklooma nakkushaiguste vastu.

 3. Veretööd ja diagnostilised testid: Katsed, mis aitavad tuvastada varjatud terviseprobleeme, näiteks vereanalüüsid, uriinianalüüsid, röntgenid jne.

Kuigi mõned kindlustusandjad võivad osaliselt katta ennetavaid terviseuuringuid, ei pruugi need olla alati täielikult kaetud. Oluline on lugeda kindlustuspoliisi üksikasju ja selgitada kindlustusandjaga, milliseid ennetavaid meetmeid poliis hõlmab ja millised on seotud kulud või piirangud.

Lemmiklooma iga ja tõug on olulised tegurid, mis võivad mõjutada kindlustusmakse suurust lemmikloomale. Siin on, kuidas need tegurid võivad mõjutada kindlustusmakset:

 1. Vanus: Nooremad lemmikloomad võivad tavaliselt nautida madalamat kindlustusmakset, kuna neil on väiksem tõenäosus arendada kroonilisi haigusi või esineda terviseprobleeme. Vanematel lemmikloomadel võib kindlustusmakse olla kõrgem, kuna nende tervislik seisund võib olla ebaselgem ja neil on suurem tõenäosus vajada meditsiinilist ravi.

 2. Tõug: Mõned tõud on geneetiliselt altimad teatud terviseprobleemidele. Kui kindlustusandja peab teatud tõugu kõrgema riskiga, võib see tõsta kindlustusmakse suurust. Võib esineda ka tõugupõhiseid piiranguid või välistusi teatud terviseseisundite osas.

 3. Suurus: Suuremad lemmikloomad võivad vajada suuremat hulka ravimeid ja meditsiinilisi protseduure, mis võivad mõjutada kindlustusmakset.

 4. Kasutusotstarve: Kui lemmiklooma kasutatakse näiteks teenistus- või võistlusloomana, võib kindlustusmakse suurus muutuda vastavalt lemmiku suuremale riskile.

Enne lemmiklooma kindlustuse valimist on soovitatav hoolikalt uurida erinevaid poliise, võrrelda tingimusi ja selgitada kindlustusandjalt, kuidas vanus ja tõug võivad mõjutada kindlustusmakset.

Omavastutus on summa, mille kindlustatav isik peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hüvitab kahju või kulud. Lemmiklooma kindlustusel on omavastutusel oluline roll ning see võib varieeruda sõltuvalt kindlustuspoliisist ja selle tingimustest. Mõned peamised aspektid omavastutuse kohta lemmiklooma kindlustuses:

 1. Fikseeritud summa või protsent: Omavastutus võib olla fikseeritud summa, mille kindlustatav peab iga juhtumi korral kandma, või see võib olla protsent kogukuludest. Näiteks võib kindlustuspoliis määrata omavastutuseks 100 eurot või 10% ravikuludest.

 2. Aastaomavastutus: Mõned poliisid kehtestavad aastaomavastutuse, mis tähendab, et kindlustatav peab kogu kindlustusaasta jooksul kandma teatud summa kuludest enne, kui kindlustusandja hüvitab ülejäänud osa.

 3. Mõju kindlustusmaksele: Omavastutuse suurus võib mõjutada kindlustusmakset. Suurem omavastutus võib tavaliselt tähendada madalamat kindlustusmakset ja vastupidi.

 4. Valikuvõimalused: Mõned kindlustusandjad võivad pakkuda erinevaid omavastutuse määrasid, et võimaldada kindlustataval valida endale sobiv tasakaal omavastutuse suuruse ja kindlustusmakse vahel.

Enne lemmiklooma kindlustuse valimist on oluline hoolikalt läbi lugeda poliisi tingimused, sealhulgas omavastutusega seotud määrused, ning arvestada, milline omavastutus sobib kõige paremini kindlustatava ja tema lemmiku vajadustega.

Krooniliste haiguste ravi katvus lemmiklooma kindlustuses võib erineda kindlustusandjate ja poliiside vahel. Siiski on mõned üldised punktid, mida tuleks arvestada:

 1. Eelneva seisundi väljajätmine: Mõned kindlustusandjad võivad kehtestada piiranguid või välistusi eelnevalt diagnoositud krooniliste seisundite suhtes, mille korral ravi ei pruugi olla kaetud.

 2. Katvus uute krooniliste seisundite korral: Enamik kindlustuspoliise hõlmab ravi uute krooniliste seisundite korral, mis ilmnevad kindlustuskaitse kehtivuse ajal.

 3. Piirangud ja limiidid: Mõned poliisid võivad kehtestada piiranguid, kui palju nad maksavad kroonilise seisundi ravi eest või millise aja jooksul.

 4. Krooniliste seisundite diagnoosimine: Kindlustusandja võib nõuda täpset diagnoosi kroonilise seisundi kohta ja selle kinnitust veterinaararsti poolt.

Enne lemmiklooma kindlustuse ostmist on soovitatav hoolikalt läbi lugeda poliisitingimused ja selgitada kindlustusandjalt, kuidas krooniliste haiguste ravi on kaitstud või piiratud. Sel viisil saab kindlustatav teha teadliku valiku vastavalt lemmiku terviseseisundile.

Nõuete esitamine ja hüvitiste saamine lemmikloomakindlustuses toimub järgmiselt:

 1. Veterinaararsti külastamine: Kui lemmikloom haigestub või satub õnnetusse, tuleb esmalt viia see veterinaararsti juurde. Oluline on hoida kõik ravi ja diagnoosi puudutavad dokumendid alles.

 2. Nõude esitamine: Pärast veterinaarkulude tekkimist tuleb esitada kindlustusandjale nõue. See protsess hõlmab tavaliselt vajalike vormide täitmist, kuhu tuleb märkida lemmiklooma terviseandmed, ravi üksikasjad ja kulud.

 3. Dokumentide esitamine: Nõude esitamisel tuleb lisada veterinaararsti väljastatud arved, retseptid, diagnoosid ja muud meditsiinilised dokumendid, mis tõendavad ravi vajadust ja kulutusi.

 4. Hindamisprotsess: Kindlustusandja hindab esitatud dokumente ja teeb otsuse, kas hüvitada ravi ja millises ulatuses. Hindamisel võidakse arvesse võtta poliisi kaitseulatust, omavastutuse suurust ja muid poliisitingimusi.

 5. Hüvitise väljamaksmine: Kui kindlustusandja on nõude heaks kiitnud, teeb ta hüvitise väljamakse kindlustatavale. Hüvitise summa sõltub poliisi tingimustest ja kindlustuskaitsest.

On oluline märkida, et lemmiklooma kindlustusandjad võivad oma protseduurides ja nõuete esitamise tingimustes erineda. Seetõttu on soovitatav enne poliisi ostmist lugeda hoolikalt läbi kindlustuslepingu tingimused ja küsida kindlustusandjalt selgitusi nõuete esitamise ja hüvitiste saamise protsessi kohta.

Jah, lemmikloomakindlustus võib hõlmata õnnetusjuhtumeid. Õnnetusjuhtumite katvus on üks lemmiklooma kindlustuse põhielemente. Selle eesmärk on kaitsta lemmiklooma ootamatute vigastuste eest, mis võivad tekkida õnnetuste, kukkumiste või traumaatiliste sündmuste tagajärjel. Siia võivad kuuluda:

 1. Vigastused: Näiteks liiklusõnnetustes, kukkumistes või muudes õnnetustes saadud vigastused.

 2. Mürgistused: Kui lemmikloom sööb midagi mürgist või satub kokkupuutesse ohtlike ainete või taimedega.

 3. Luumurrud ja verevalumid: Traumaatiliste sündmuste tagajärjel võivad tekkida luumurrud või verevalumid.

 4. Sisselõiked ja haavad: Näiteks võib õnnetuse tagajärjel lemmiklooma kahjustada end sisselõigete või haavadega.

 5. Kirurgilised protseduurid: Õnnetusjuhtumite katvus võib hõlmata ka kirurgilisi protseduure, mis on vajalikud vigastuste ravimiseks.

Enne lemmiklooma kindlustuse ostmist on soovitatav hoolikalt läbi lugeda kindlustuspoliisi tingimused, sealhulgas õnnetusjuhtumite katvuse ulatus ja võimalikud piirangud. Sellega tagatakse, et kindlustus vastaks lemmiklooma vajadustele ja ootustele.

Jah, lemmiklooma kindlustuspoliise saab sageli kohandada vastavalt lemmiku vajadustele. Kindlustusandjad võivad pakkuda erinevaid kaitsevõimalusi ja lisavõimalusi, et vastata omanike individuaalsetele eelistustele ja lemmiklooma tervisevajadustele. Mõned kohandatavad võimalused hõlmavad:

 1. Katvuse ulatus: Omanikud saavad sageli valida kindlustuskaitse ulatuse, valides erinevaid kaitsevõimalusi, näiteks õnnetusjuhtumite katvus, haiguste katvus, operatsioonide katvus jne.

 2. Omavastutus: Omanikud võivad valida omavastutuse suuruse, mis määrab, kui suure osa kuludest peab omanik ise kandma enne, kui kindlustus hüvitab ülejäänud osa.

 3. Aastaomavastutus: Mõned poliisid võimaldavad omanikel valida aastaomavastutuse, mis määrab, kui suure summa ulatuses peavad nad aasta jooksul kandma kulud enne, kui kindlustus hakkab hüvitama.

 4. Lisakaitsevõimalused: Kindlustusandjad võivad pakkuda lisakaitsevõimalusi, näiteks hambaravi katvust, vaktsineerimise katvust, ravimite katvust või alternatiivsete ravimeetodite katvust.

 5. Vanuspiirangud: Mõned kindlustusandjad võimaldavad omanikel valida kindlustuskaitse, mis kehtib kogu lemmiku eluea jooksul, samas kui teised võivad kehtestada vanuspiiranguid.

Kui omanik soovib kohandada kindlustuspoliisi vastavalt lemmiku vajadustele, on soovitatav konsulteerida kindlustusandjaga, et mõista erinevaid võimalusi ja leida parim kaitse vastavalt lemmiku tervisele ja omaniku eelistustele. Kodukindlustusega on võimalik osaliselt kaitsta ka lemmikloomasid.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.