Kodukindlustus - kaitse oma kõige kallimat vara

Vali kodukindlustus, mis hoiab Sinu kodu ja vara kaitstud igas olukorras. Usaldusväärne turvalisus 24/7!

Kodukindlustuse kalkulaator

Kodukindlustuse kalkulaator

120,000€

Miks sõlmida kodukindlustus läbi besty

Säästa raha

Kaitse oma kõige suuremat vara, kuid ära maksa üle!

Telli veebist

Sõlmi kodukindlustus mugavalt Sinu enda kodust.

Kõikidele kodudele

Personaalne lähenemine erinevate kodude kindlustamiseks.

Kuidas sõlmida kodukindlustust

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Kodukindlustuse valimisel tasub uurida erinevaid pakkujaid – meie keskkond annab erinevatest pakkujatest hea ülevaate.

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Online kodukindlustuse ankeedi täitmine on kiire – sisestage isiku- ja koduandmed, valige kaitseulatus ning saate kiirelt hinnapakkumise ja vajadusel kindlustuse sõlmida.

Lepingu sõlmimine

Pärast kodukindlustuse ankeedi täitmist saate kiirelt hinnapakkumise. Järgmise sammuks on kindlustuslepingu sõlmimine, kui olete rahul pakutud tingimustega.

Kodukindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks kodukindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Lihtne võrdlus: Kiire ja kergesti kasutatav platvorm erinevate kodukindlustuse pakkujate hindade ja tingimuste kiireks võrdlemiseks.

 2. Vajalik info: Üksikasjalikud andmed erinevate kodukindlustuse andjate kohta, et teha teadlikke valikuid vastavalt sinu kodu kaitsevajadustele.

 3. Isikupärane kogemus: Kohandatud võimalused sinu kodu ja eelarve jaoks, tagades parima kodukindlustuse valiku.

Kõige levinumad küsimused kodukindlustuse kohta

Kodukindlustuse ulatus loodusõnnetuste suhtes võib varieeruda sõltuvalt kindlustuspoliisist. Mõned poliisid võivad hõlmata loodusõnnetusi, nagu tormid, üleujutused või maavärinad, samal ajal kui teised võivad nõuda eraldi lisakaitse ostmist. On oluline lugeda kindlustuspoliisi tingimusi ja arutada kindlustusandjaga, milliseid loodusõnnetusi teie poliis katab või milliseid lisakaitseid võiks kaaluda vastavalt teie piirkonna riskidele.

Standardne kodukindlustuspoliis hõlmab tavaliselt mitmeid riske ja kahjustusi, kuid täpne kaitse võib varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast ja poliisitingimustest. Mõned levinumad riskid, mis võivad olla standardse kodukindlustuse poliisi hulka kuuluvad:

 1. Tulekahju ja suitsukahjustused
 2. Vargus ja röövimine
 3. Tormi- ja rahekahjustused
 4. Veeavariid, näiteks lekked ja üleujutused
 5. Vandalism
 6. Vastutuskindlustus, kui keegi saab vigastada teie kodus
 7. Asenduskulu (asjade taastamise kulud)
 8. Ajutine elamiskulude hüvitis
 9. Õnnetusjuhtumikindlustus
 10. Mõned meditsiinikulud koduõnnetuste korral (vaata Tervisekindlustust)

On väga oluline lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliis ja mõista, millised riskid on kaetud ning millised mitte. Samuti võib olla vajalik lisakaitse teatud riskide, nagu üleujutused või maavärinad, jaoks.

Kodu asukoht mõjutab kindlustusmakset mitmel viisil:

 1. Riskid piirkonnas: Kui teie kodu asub piirkonnas, kus on suurem oht loodusõnnetuste, varguste või muude kahjustuste tekkeks, võib kindlustusmakse olla kõrgem.

 2. Kliima ja ilmastikuolud: Mõned piirkonnad on altid teatud ilmastikuoludele, näiteks tormidele, üleujutustele või lumetormidele. Sellistes kohtades võib kindlustusmakse olla suurem.

 3. Üldine kuritegevus: Kui piirkonnas on kõrgem kuritegevus, võib see mõjutada vargusevastase kindlustuse makset.

 4. Tuleohutus ja ehituskvaliteet: Kodu ehituskvaliteet ja tuleohutusmeetmed võivad mõjutada kindlustusmakset. Näiteks tulekindel katus või suitsuandurid võivad vähendada riske ja seega makset.

 5. Üleujutusohud: Kui kodu asub üleujutusohuga piirkonnas, võib olla vajalik eraldi üleujutuskindlustus.

Enne kindlustuspoliisi valimist on oluline arvestada kodu asukohaga ja konsulteerida kindlustusandjaga, et mõista, kuidas see mõjutab teie kindlustusmakset ja millised riskid võivad olla olulised just teie piirkonnas.

Jah, standardne kodukindlustuspoliis hõlmab tavaliselt isikliku vara kaitsmist varguse või kahjustuse korral. Isiklik vara, sealhulgas mööbel, elektroonika, rõivad ja muud esemed, on tavaliselt kaetud kindlustuspoliisi varaosa poolt. Kui need esemed on varguse ohvriks langenud või kahjustatud tulekahju, veeavarii või muu sündmuse tagajärjel, võib kindlustus hüvitada kahjud vastavalt poliisi tingimustele.

On oluline täpselt teada, millised esemed on kaetud ja millised mitte ning kas kindlustus hõlmab asenduskulude katmist või hüvitatakse vara turuväärtuse alusel. Samuti on soovitatav teha koduvarade inventuur ja hoida sellest üksikasjalikku nimekirja koos asjade väärtustega, et hõlbustada võimaliku kahjunõude esitamist.

Koduomanikel on tavaliselt vastutuskindlustus, mida nimetatakse ka vastutuskindlustuseks koduomanikele. See kaitseb teid juhul, kui teie vara põhjustab kahju või vigastusi kolmandale isikule, ning sellesse võib sisalduda mitmeid olulisi kaitseelemente:

 1. Vastutus vara kahjustamise eest: Kaitseb, kui teie vara põhjustab kahju naabritele või nende vara.

 2. Isiklike vigastuste vastutus: Hõlmab vigastusi, mis võivad juhtuda teie kodus, näiteks libastumised või kukkumised, mis toovad kaasa kolmanda isiku vigastuse.

 3. Leibkonna liikmete vastutus: Katab kahju või vigastusi, mille põhjustavad teie perekonnaliikmed, sealhulgas lemmikloomad.

 4. Õiguskaitsekulud: Hõlmab õiguskaitsekulusid, kui teid süüdistatakse vastutuses ja peate kohtusse minema.

Vastutuskindlustuse summa peaks olema piisavalt suur, et katta võimalikke kahjusid. Kindlasti arutage oma kindlustusandjaga, millised vastutuskindlustuse elemendid teile kõige paremini sobivad, võttes arvesse teie koduspetsiifikat ja vajadusi.

Krediidiskoori mõju võib erineda kindlustusandjate vahel ja sõltuda ka teistest teguritest, nagu kodu asukoht, ehituskvaliteet, varasem kindlustusajalugu jne. On oluline mõista, et krediidiskoori kasutamine kindlustusmaksete arvutamisel võib olla kehtestatud seadustega reguleeritud ja mõnedes kohtades võib see olla keelatud.

Parim on küsida otse oma kindlustusandjalt, kuidas nad määravad kindlustusmakseid ja kas nad kasutavad krediidiskoori kui üht hindamiskriteeriumi. Samuti on oluline jälgida oma krediidiskoori ja püüda seda hoida võimalikult kõrgena, et säilitada soodsad kindlustusmäärad.

Maavärinakindlustus on tavaliselt eraldi poliis ja on saadaval mõnes piirkonnas, kus maavärinate oht on suurem. Kui elate maavärinaohus piirkonnas, võtke ühendust kindlustusandjaga, et arutada võimalusi maavärinakaitse saamiseks.

On oluline hoolikalt läbi lugeda kindlustuspoliis ja arutada kindlustusandjaga, milliseid sündmusi teie poliis katab ja milliseid mitte.

Väärisesemete ja kunsti kindlustamine nõuab tavaliselt täiendavat hoolt ja täpsust, kuna nende esemete väärtus võib olla suurem ja spetsiifilisem kui tavalisel koduvaral. Siin on mõned üldised meetodid, kuidas neid esemeid saab kindlustada:

 1. Eraldi kindlustuspoliis: Väärisesemed ja kunstiteosed võivad olla kaetud eraldi kindlustuspoliisiga, mis on spetsiaalselt loodud nende esemete jaoks. See võimaldab teil täpsemalt määratleda esemete väärtust ja kaitsetingimusi.

 2. Hinnaexpertide hindamine: Enne kindlustuse sõlmimist võib nõuda, et väärisasjad ja kunstiteosed hindaks spetsialiseerunud hindaja. See hindamine aitab kindlaks teha nende esemete tegeliku väärtuse, mis on oluline nõuetekohase hüvitise saamiseks.

 3. Sõlmitavad lepingud ja tingimused: Kindlustusandjaga tuleks hoolikalt läbi arutada, millised on tingimused ja lepingud väärisesemete ja kunsti kindlustamiseks. See hõlmab kaitseala, hüvitise määra ja muude oluliste aspektide üksikasjalikku arutelu.

On soovitatav konsulteerida kindlustusandjaga, kes on spetsialiseerunud väärisesemete ja kunsti kindlustamisele, et tagada õige ja piisav kaitse selliste esemete jaoks.

Standardne kodukindlustus katab tavaliselt ka teatud määral sündmusi, mis juhtuvad kodust väljaspool. Siiski on oluline täpselt teada, millised sündmused on kaetud ja millised mitte. Mõned levinumad kaitsealad võivad hõlmata:

 1. Isiklik vara: Mõned kindlustuspoliisid pakuvad kaitset isikliku vara, näiteks sülearvuti või jalgratta, kaotuse või kahjustuse korral kodust väljaspool. See võib hõlmata vargust, tulekahju, või muid ootamatuid sündmusi.

 2. Vastutuskindlustus: Kui tekitate kogemata kahju või vigastate kedagi kodust väljaspool, võib vastutuskindlustus pakkuda kaitset.

 3. Ajutine elamine: Kui teie kodu on ajutiselt elamiskõlbmatuks muutunud, näiteks remondi või hädaolukorra tõttu, võib poliis hüvitada ajutised elamiskulud.

Kuigi kodukindlustus võib pakkuda kaitset kodust väljaspool toimuvate sündmuste vastu, on oluline uurida poliisi üksikasju, et mõista täpselt, milliseid sündmusi see hõlmab ja milliseid mitte. Vajadusel võib kaaluda täiendavat kaitset või lisakindlustust vastavalt teie vajadustele.

Omavastutus on summa, mille kindlustatav peab ise kandma kindlustusnõude korral enne, kui kindlustusandja hüvitab ülejäänud kahju. Omavastutus mõjutab kindlustusmakset mitmel viisil:

 1. Maksete suurus: Mida suurem on omavastutus, seda väiksem on kindlustusmakse. See tähendab, et kui otsustate võtta suurema omavastutuse, väheneb kindlustusmakse, kuid samal ajal peate rohkem kahjujuhtumi korral ise maksma.

 2. Riskide tasakaal: Omavastutus aitab kindlustusandjal tasakaalustada riski ja julgustab kindlustatavat võtma vastutust vara säilitamise eest ning vähendab väiksemate kahjude tõttu tehtavaid nõudeid.

 3. Kohandatavus: Kindlustusmakse ja omavastutuse suurus võivad olla kohandatavad vastavalt kindlustatava vajadustele ja eelarvele. Mida suurem omavastutus, seda väiksem on makse ja vastupidi.

 4. Kahjude haldamine: Omavastutus annab kindlustatavale osalise vastutuse vara hoidmise eest, mis võib mõjutada käitumist ja julgustada hoolikamat vara haldamist.

On oluline leida tasakaal omavastutuse ja kindlustusmakse vahel, mis vastaks teie vajadustele ja eelarvele. Hoolikalt kaaluge, kuidas erinevad omavastutuse tasemed mõjutavad kindlustuskaitset ja kulutusi.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.