Liikluskindlustus soodsalt ja mugavalt

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kaitseb liiklusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude eest, hõlmates vastutust ja vara kindlustust.

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus

Miks sõlmida liikluskindlustus läbi besty

Säästa raha

Vali endale kõige taskukohasem liikluskindlustuse pakkuja.

Telli veebist

Kodulehelt kindlustuse sõlmimisel pole kunagi järjekorda.

Kõikidele autodele

Meilt leiad liikluskindlustuse kõikidele autodele.

Kuidas sõlmida liikluskindlustus

Leia endale sobiv kindlustuse pakkuja

Õige kindlustusandja valimine on oluline, sest see tagab usaldusväärse kaitse, kiire kahjuhüvitise ja vastab individuaalsetele vajadustele, aidates seeläbi säilitada finantsilist turvalisust ja meelerahu.

Täida kindlustuspoliisi ankeet

Veebis kindlustuspoliisi ankeedi täitmine hõlmab isiklike andmete, sõidukiinfo ja kindlustuskatte valikute sisestamist. Pärast ankeedi täitmist esitatakse see, saades seejärel kinnitus ja võimaluse poliis elektrooniliselt allkirjastada või maksta.

Lepingu sõlmimine

Pärast ankeedi täitmist hindab kindlustusandja infot, arvutab makse, väljastab digitaalse poliisi ja kui see on allkirjastatud, hakkab kindlustuskaitse kehtima.

Liikluskindlustus - besty.ee

Teeme sinu jaoks liikluskindlustuse pakkuja otsingu kergemaks!

 1. Lihtne Võrdlus: Kiire ja lihtne võrrelda erinevate liikluskindlustuse pakkujate hindu ja tingimusi.

 2. Mitmekülgne Informatsioon: Põhjalikud andmed erinevate liikluskindlustuse andjate kohta, et teha teadlik otsus vastavalt sinu vajadustele.

 3. Personaalne Kogemus: Kohandatud võimalused sinu sõiduki ja eelarve jaoks, tagades optimaalse liikluskindlustuse valiku.

Kõige levinumad küsimused liikluskindlustuse kohta

Jah, enamikus riikides on liikluskindlustus kohustuslik. Kohustuslik liikluskindlustus tagab, et sõidukijuhtidel on vastutusvõimeline kindlustuskaitse, mis katab võimalikke kahjusid, mida nende sõiduk võib teistele osapooltele põhjustada liiklusõnnetuse korral. Kohustusliku liikluskindlustuse puudumisel võivad kaasneda õiguslikud tagajärjed, nagu trahvid või isegi sõiduki konfiskeerimine. Seega on liikluskindlustuse olemasolu oluline mitte ainult seaduste järgimise seisukohalt, vaid ka vastutustundliku liiklusosalejana.

Vastutuskindlustus on liikluskindlustuse oluline komponent, mis kaitseb sõiduki omanikku või juhti õnnetuse tagajärjel teistele isikutele või nende varale põhjustatud kahjude eest. See hõlmab järgmist:

 1. Kolmandate isikute kaitse: Vastutuskindlustus katab kulud, mis võivad tekkida, kui sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse, mille tagajärjel on teised osapooled vigastatud või nende vara on kahjustatud.

 2. Õiguslik kaitse: Kindlustusandja pakub ka õigusabi, kui peaks tekkima vaidlus või õiguslik olukord seoses kahjude hüvitamisega.

Miks see on oluline:

 • Seaduslik nõue: Enamikus riikides on vastutuskindlustus kohustuslik, seega on selle omamine seaduse nõue.

 • Finantsiline kaitse: Vastutuskindlustus kaitseb sõiduki omaniku finantsvastutust, kui tema sõiduk põhjustab teistele kahju.

 • Rahuolu ja kindlustunne: See tagab sõiduki juhile meelerahu, teades, et liikluses osalemisel on olemas vajalik kindlustuskaitse.

Kindlustusmakse arvutamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, mis võivad varieeruda kindlustusandjate ja riikide vahel. Siiski on mõned üldised tegurid, mis mõjutavad kindlustusmakset:

 1. Sõiduki tüüp ja mudel: Mõned autod võivad olla kallimad remontida või varastada, mis võib mõjutada kindlustusmakset.

 2. Juhi profiil: Juhi vanus, sõidukogemus, sõiduajalugu ja krediidi ajalugu võivad mõjutada kindlustusmakset.

 3. Asukoht: Sõiduki kindlustusmakset võib mõjutada asukoht, kus sõidukit peamiselt kasutatakse või kus see on registreeritud.

 4. Kasutusotstarve: Sõiduki kasutamine (nt töö-, äri- või isiklik sõiduk) võib mõjutada kindlustusmakset.

 5. Kindlustuskate ja omavastutus: Mida kõrgem on kindlustuskate ja omavastutus, seda suurem võib olla kindlustusmakse.

 6. Varasemad kahjud: Varasemad kindlustusjuhtumid võivad mõjutada kindlustusmakset, kuna neid võidakse pidada riskiteguriteks.

 7. Sõiduki turvalisusfunktsioonid: Sõiduki vargusevastased ja ohutusfunktsioonid võivad mõjutada kindlustusmakset.

Kindlustusandjad kasutavad nende ja muude tegurite hindamiseks keerulisi algoritme, et määrata kindlustusmakse, mis peegeldab individuaalse sõiduki ja juhi riskitaset.

Omavastutus on kindlustuspoliisis määratud summa, mille kindlustatud isik peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hakkab kahju hüvitama. Omavastutus on oluline mõiste, kuna see mõjutab kindlustuspoliisi kulusid ja vastutust kindlustusjuhtumite korral. Siin on mõned peamised omavastutuse mõisted:

 1. Fikseeritud omavastutus: Kindlustuspoliis võib sisaldada fikseeritud summat, mille kindlustatud isik peab ise kandma igal kindlustusjuhtumil.

 2. Protsendiline omavastutus: Mõnel juhul võib omavastutus olla protsent kahju hüvitise summast, mitte kindla summana. Näiteks võib kindlustusandja katta 80% kahjust ja kindlustatud isik kannab ülejäänud 20%.

Omavastutus on oluline järgmistel põhjustel:

 • Hinnakontroll: Omavastutus aitab kindlustusandjal kontrollida kindlustusmaksete suurust, kuna kindlustatud isik kannab osa kahjust enda kanda.

 • Riski jagamine: Omavastutus julgustab kindlustatud isikut olema hoolikam ja vähendab kindlustusandja riski, kuna kindlustatud isikul on osa vastutust.

 • Madalamad kindlustusmakset: Kõrgema omavastutuse valimine võib viia madalamate kindlustusmakseteni, kuna kindlustatud isik võtab suurema vastutuse.

Mõistmine, kuidas omavastutus toimib, aitab kindlustatud isikul teha teadlikumaid valikuid kindlustuspoliisi kujundamisel vastavalt oma eelarvele ja riskitaluvusele.

Jah, kindlustuskaitse võib hõlmata mitmeid sündmusi ja riskiolukordi, mitte ainult liiklusõnnetusi. Siin on mõned tavalised kaitsealad:

 1. Liiklusõnnetused: Kõige põhilisem kindlustuskaitse hõlmab sõiduki põhjustatud liiklusõnnetusi ja sellega seotud kahjusid teistele osapooltele.

 2. Vargus ja Kahjustus: Kindlustuskaitse võib hõlmata sõiduki vargust või sellele tekitatud kahjustusi, näiteks vandaliseerimist.

 3. Tulekahju ja Loodusõnnetused: Mõned poliisid võivad katta sõiduki kahjustusi, mis on põhjustatud tulekahjust või loodusõnnetustest, nagu üleujutused või rahe.

 4. Isikukahjud: See hõlmab sõidukis viibijate vigastusi liiklusõnnetuses, katta võib ka meditsiini- ja haiglakulusid.

 5. Õigusabikaitse: Kindlustuskaitse võib pakkuda õigusabi ja kaitset õiguslike vaidluste korral seoses liiklusõnnetuste või kindlustusjuhtumitega.

 6. Lisakulud: Mõned poliisid kaitsevad lisakulusid, nagu asendussõidukite rent, remondi ajal majutuse kulud ja muud sarnased kulud.

On oluline lugeda kindlustuspoliisi tingimusi ja klausleid, et täpselt teada saada, milliseid sündmusi ja riske kindlustuskaitse hõlmab ning millistele tingimustele see kehtib. Kindlustusandjate pakutavad kaitsealad võivad varieeruda, ja seetõttu on oluline valida poliis, mis vastab kõige paremini individuaalsetele vajadustele ja ootustele.

Sõiduki juhtimine ilma kehtiva liikluskindlustuseta võib kaasa tuua mitmeid õiguslikke ja rahalisi tagajärgi. Siin on mõned võimalikud tagajärjed:

 1. Õiguslikud karistused: Enamikus riikides on liikluskindlustus kohustuslik. Sõiduki juhtimine ilma kindlustuseta võib kaasa tuua õiguslikke trahve, hoiatusi või isegi juhiloa peatamise.

 2. Rahalised tagajärjed: Kui sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse ja sellel puudub kindlustuskaitse, peab juht ise kandma kõik tekitatud kahjud, sealhulgas teiste sõidukite kahjustused, vigastatud isikute meditsiinikulud jne. See võib kaasa tuua märkimisväärseid rahalisi kohustusi.

 3. Õiguslikud tagajärjed: Liikluskindlustuse puudumine võib tekitada õiguslikke probleeme, eriti kui juhtimisega seoses tekib õnnetus ja vastutusele võetav isik ei suuda kahjusid hüvitada.

 4. Juhtimisõiguse kaotamine: Mõnes jurisdiktsioonis võib korduva liikluskindlustuseta sõitmise eest kaasneda juhtimisõiguse peatamine või kaotamine.

Seega on äärmiselt oluline järgida seadusi ja hankida kehtiv liikluskindlustus. Kindlustuskaitse olemasolu tagab mitte ainult seadusliku vastavuse, vaid kaitseb ka sõiduki juhti ja omandipõhist vastutajat ootamatute kulude eest liiklusõnnetuste korral.

Sõidukijuhi ajalugu on oluline tegur, mis mõjutab kindlustusmakset mitmel viisil. Siin on mõned peamised aspektid, mis võivad sõltuvalt juhi ajaloost mõjutada kindlustusmakse suurust:

 1. Sõiduajalugu ja kogemus: Kogenud juhid võivad saada soodsamaid kindlustusmakseid, kuna neil on tõendatud sõidukogemus ja tõenäoliselt vähem õnnetusi.

 2. Õnnetuste ajalugu: Kui juhil on varasem õnnetuste ajalugu, eriti süüdiolnud õnnetused, võib see suurendada kindlustusmakset. Rohked õnnetused viitavad suuremale riskile kindlustusandja jaoks.

 3. Karistused ja trahvid: Liiklusrikkumised, kiiruseületamised ja muud karistused võivad mõjutada kindlustusmakset. Karistused võivad näidata suuremat riski ja seega suuremat kindlustusmakset.

 4. Kindlustuspoliiside tühistamine: Kui juhil on olnud varasemaid kindlustuspoliiside tühistamisi või mittevastavusi, võib see samuti mõjutada kindlustusmakset.

 5. Krediidiajalugu: Mõnes piirkonnas võib krediidi ajalugu mõjutada kindlustusmakset. Parema krediidiskoori omamine võib viia madalamate kindlustusmakseteni.

 6. Juhi vanus: Nooremad ja vanemad juhid võivad näha kõrgemaid kindlustusmakseid, kuna neid peetakse sageli suurema riskiga rühmadeks.

On oluline mõista, et erinevad kindlustusandjad võivad kaaluda juhi ajalugu erinevalt, ning seetõttu võib kindlustusmaksete erinevusi täheldada erinevate kindlustusfirmade vahel. Kui juhil on positiivne ajalugu, võib see viia madalamate kindlustusmakseteni ja vastupidi.

Jah, kindlustuskaitse võib hõlmata vargust ja loodusõnnetusi, kuid see sõltub konkreetsest kindlustuspoliisist ja valitud kaitseulatusest. Siin on mõned kaitsealad, mis võivad katta varguse ja loodusõnnetused:

 1. Varguse kaitse: See hüvitab kahjud, mis on põhjustatud sõiduki vargusest või vargusekatsest.

 2. Kahjustuste kaitse: Kaitseb sõidukit füüsiliste kahjustuste eest, mis on põhjustatud loodusõnnetustest, nagu tulekahju, üleujutus, rahe, tuulekahjustused jne.

Kindlustusandjad võivad pakkuda erinevaid katteulatusi, seega on oluline lugeda kindlustuspoliisi tingimusi ja küsida selgitusi kindlustusandjalt. Mõnikord võib olla vajalik lisakaitse (nt kaskokindlustus), et kaitsta varguse ja laiemate loodusõnnetuste eest, mitte ainult liiklusõnnetustest tulenevate kahjude eest.

Kui need kaitsealad on olulised, tuleb kindlustust valida, mis katab konkreetseid riske vastavalt sõiduki omaniku vajadustele ja eelistustele.

Kahjuhüvitise saamine pärast kindlustusjuhtumit järgib tavaliselt mitmeid samme. Protsess võib varieeruda sõltuvalt kindlustusandjast, konkreetsest poliisist ja kahju iseloomust. Siin on üldine ülevaade, kuidas see võiks toimuda:

 1. Kahjujuhtum: Sõltuvalt kahju liigist (nt liiklusõnnetus, vargus, loodusõnnetus) tuleb esmalt juhtida tähelepanu juhtunud kahjule.

 2. Kahju teatamine: Teavita kohe kindlustusandjat kahjust, esitades kahjunõude. See võib toimuda veebis, telefoni teel või kindlustusandja poolt määratud kanali kaudu.

 3. Dokumentide esitamine: Kindlustusandja võib paluda esitada dokumente, mis kinnitavad kahju olemasolu ja selle ulatust. See võib hõlmata politsei protokolli, fotosid, arveid või muid asjakohaseid tõendeid.

 4. Hüvitise hindamine: Kindlustusandja hindab esitatud dokumente ja määrab kahju suuruse. See võib hõlmata sõiduki remondi kulusid või muude kahjustuste hüvitamist vastavalt poliisi tingimustele.

 5. Hüvitise väljamaksmine: Kui kindlustusandja on hindamisega nõustunud, maksab ta välja hüvitise vastavalt kindlustuspoliisile määratud tingimustele.

Kui kiiresti kahjuhüvitise saamine toimub, sõltub paljudest teguritest, sealhulgas kindlustusandja töökiirusest, esitatud dokumentide täielikkusest ja selgusest ning kahju suurusest. Mõnel juhul võib kahjuhüvitise saamine võtta mõne nädala, samas kui keerukamate juhtumite korral võib see võtta kauem aega. On soovitatav järgida kindlustusandja juhiseid ja esitada nõutavad dokumendid võimalikult kiiresti, et kiirendada hüvitise protsessi.

Oleme loonud platvormi, kus saad lihtsalt ja kiirelt võrrelda erinevate kindlustusandjate pakkumisi ning leida endale parim liikluskindlustus. Meie eesmärk on muuta kindlustuse valimine mugavaks ja läbipaistvaks protsessiks. Kasutades meie võrdlusplatvormi, saad hõlpsasti leida lahendusi, mis vastavad täpselt sinu vajadustele ja eelarvele. Täname, et valisid meid oma kindlustusvajaduste lahendamiseks!

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.

Erinevad kindlustused