Kindlustus soodsa hinnaga Eesti parimatelt kindlustusseltsidelt!

Saa täpne ülevaade Eestis pakutavatest kindlustustest ning nende tingimustest.

Kindlustuse kalkulaator

Kindlustuse kalkulaator

30 kuud
Kodukindlustus - besty.ee

Vali kindlustuse pakkuja hoolikalt!

kindlustus - besty.ee

K.K.K / Lisainfo

Millist kaitset inimene vajab, sõltub tema individuaalsetest vajadustest ja olukorrast. Näiteks võib küsida endalt, kas on vaja kaitset terviseriskide, vara kahjustuste, vastutuse või muude ootamatute sündmuste vastu. Oluline on hinnata enda eluolusid ja riske, et valida kindlustuskaitse, mis vastab konkreetsetele vajadustele ja tagab piisava finantsilise turvalisuse.

Kindlustus katab erinevaid riske sõltuvalt valitud kindlustusliigist ja lepingu tingimustest. Üldiselt võib kindlustuskaitse hõlmata järgmisi valdkondi:

 1. Varakaitse: Kindlustus võib katta vara, nagu kodu, auto või ettevõtte, kahjustuste või varguse korral.

 2. Tervisekaitse: Tervisekindlustus pakub kaitset ootamatute terviseprobleemide, haiguste või õnnetuste vastu, hüvitades ravikulud.

 3. Vastutuskindlustus: Katab juhul, kui kindlustatud isik põhjustab teisele isikule kahju ja vastutab selle eest seaduse järgi.

 4. Elukindlustus: Tagab finantskaitse juhul, kui kindlustatud isik sureb, makstes välja hüvitise tema nimetatud kasusaajatele.

 5. Reisikindlustus: Hõlmab ootamatuid sündmusi, nagu haigestumine või õnnetus, reisi ajal, pakkudes meditsiiniabi ja katvat muud seotud kahju.

Kindlustuse kaitseala ja tingimused võivad oluliselt erineda, seega on oluline lugeda hoolikalt läbi kindlustuspoliisi ja selgitada välja, millised riskid on hõlmatud ning millised mitte.

Kindlustuste ja nende pakkujate võrdlemine enne otsuse langetamist aitab leida parima hinnaga ja kõige sobivama kaitse ulatuse, tagades parema finantsilise otsuse ning kohandatud kindlustuskaitse vastavalt individuaalsetele vajadustele.

 

Besty.ee lehelt leiad laia valiku erinevaid kindlustuse pakkujaid, et saaksid teha parima otsuse.

Kindlustuslepingu sõlmimine algab sellega, et klient valib endale sobiva kindlustusandja ning tutvub pakutavate kindlustusvõimalustega. Seejärel esitab taotluse, kus täidetakse vajalikud isikuandmed ja valitakse soovitud kindlustuskaitse ulatus.

 

Kindlustusandja hindab riskid, teeb kliendile pakkumise ning kui tingimused sobivad, allkirjastatakse leping. Pärast lepingu sõlmimist on klient kaitstud vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele.

Omavastutus on kindlustuspoliisis summa, mille kindlustusvõtja peab ise kandma enne, kui kindlustusandja hüvitab ülejäänud kahju. See on klienti kohustav osa kahjusumma eest, ning selle eesmärk on vähendada väiksemate kahjude puhul kindlustusnõuete arvu ja hoida kindlustusmakseid mõistlikul tasemel.

 

Omavastutuse suurus määratakse kindlustuspoliisi sõlmimisel ja võib varieeruda sõltuvalt kindlustusliigist ning valitud kaitse ulatusest. Oluline on omavastutuse suurust mõista ja kaaluda, kui oluline on madalam kindlustusmakse võrreldes kõrgema omavastutusega.

Kindlustusmakse suurus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas kindlustusliigist, valitud katvuse ulatusest, kindlustatud objekti väärtusest, kindlustatud isiku riskiprofiilist ja muudest individuaalsetest teguritest.

 

Kindlustusmakse arvutatakse kindlustusandja poolt, võttes arvesse neid tegureid ning võib varieeruda erinevate kindlustusandjate ja toodete vahel. Oluline on hinnata erinevaid kindlustuspakkumisi, võrrelda makse suurusi ja saada aru, millise kaitse ulatust kindlustusmakse hõlmab.

Kahjujuhtumi korral tuleb kindlustusvõtjal võtta mitmeid samme:

 1. Teavitage kindlustusandjat: Esimese sammuna tuleb viivitamatult teavitada kindlustusandjat juhtunud kahjujuhtumist. See võib toimuda telefoni, veebi või e-kirja teel, sõltuvalt kindlustusandja eelistustest ja kättesaadavusest.

 2. Esitage kahjunõue: Järgmiseks tuleb esitada kahjunõue, kus kirjeldatakse juhtunud sündmust, kahju ulatust ja muud olulist teavet. See võib hõlmata fotosid, tunnistajate ütlusi ja muid asjakohaseid dokumente.

 3. Hinnangu saamine: Kindlustusandja võib vajada lisainformatsiooni või tellida ekspertiisi kahju suuruse hindamiseks. Mõnel juhul võib kindlustusandja kasutada ka oma eksperte.

 4. Hüvitise maksmine: Kui kindlustusandja kinnitab, et kahju on kindlustuspoliisi tingimustega kooskõlas, maksab ta välja hüvitise vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele ja summadele.

 5. Omavastutuse tasumine: Kui kindlustuspoliis sisaldab omavastutust, peab kindlustusvõtja tasuma selle osa kahjust enne, kui kindlustusandja hakkab hüvitama ülejäänud summat.

Kahjujuhtumi korral on oluline järgida kindlustusandja juhiseid ja esitada nõutud dokumendid õigeaegselt. Kiire ja täpne tegevus võib aidata protsessi sujuvamalt kulgeda ning tagada kiire hüvitise saamise.

Kindlustust lepinguperioodi jooksul muuta saab mitmel viisil, sõltuvalt kindlustusliigist ja kindlustusandjast. Mõned võimalused hõlmavad:

 1. Katvuse Muutmine: Kui tekib vajadus suurema või väiksema kindlustuskaitse järele, võib kindlustusvõtja paluda muuta lepingu katvust vastavalt oma vajadustele. Näiteks võib lisada või eemaldada kindlustuskaitse valdkondi, nagu vastutuskindlustus või lisakaitseid.

 2. Omavastutuse Muutmine: Kindlustusvõtja saab lepinguperioodi jooksul muuta omavastutuse suurust, kui kindlustuspoliis seda võimaldab. Suurem omavastutus võib vähendada kindlustusmakset, samas kui väiksem omavastutus tõstab makset.

 3. Maksetingimuste Muutmine: Mõned kindlustusandjad võimaldavad muuta maksetingimusi, nagu näiteks maksegraafikut või maksemeetodit, vastavalt kindlustusvõtja vajadustele.

 4. Lisakaitsete Lisamine või Eemaldamine: Kindlustusvõtja saab lepinguperioodi jooksul taotleda lisakaitsete lisamist või eemaldamist, kui tema eluolud muutuvad ja teatud kaitseid ei ole enam vaja või vastupidi.

Oluline on teha kindlustusmuudatused vastavalt kindlustusandja kehtestatud protseduuridele ja nõuetele. Enne muudatuste tegemist on soovitatav konsulteerida kindlustusandjaga, et mõista muudatuste mõju ja veenduda, et valitud kaitse vastaks endiselt kindlustusvajadustele.

Mis on Besty.ee?

Besty.ee on veebipõhine platvorm, mis aitab sul leida kiirelt parima kindlustuslahenduse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.